Synskadades stiftelse

Fonden delar ut bidrag till personer med synskador.

Bidrag för synskadade under 30 år 

Bidrag kan beviljas till exempel:

 • Utbildningsstipendier för studier över gymnasienivå i Sverige och för studier utomlands.
 • Utrustning och material samt övrigt som syftar till att personen
  med synnedsättning kan etablera sig på arbetsmarknaden och som inte
  bekostas av stat, kommun eller landsting.
 • Tandemcykel, musikinstrument till skolelever, lek- och
  träningsredskap.
 • Kostnader för ledsagare vid lägervistelse och idrottstävlingar.


Övriga bidrag 

Bidrag kan beviljas till exempel:

 • Läger för barn och ungdom
 • Tandvård
 • Hjälpmedel
 • Rekreation, fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter.
 • Stipendier och utbildning
 • Ledsagning
 • Ekonomiska bidrag

Ansökningsdatum: Hela året.
synskadadesstiftelse.se
Övrig information om våra bidrag – irisforvaltning.se
Att ansöka om bidrag – irisforvaltning.se

Senast ändrad 2023-07-06

Informationsansvarig: Pia Jakobsson