Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotland

Fonden delar ut bidrag för att främja vård av behövande blinda och synsvaga, samt främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar upp till 20 år.

Ansökningsdatum: 15 april och 15 december
synstiftelseabi.org >

 

Senast ändrad 2020-12-30

Informationsansvarig: Pia Jakobsson