Svenska kyrkans stiftelser och fonder

Stiftelserna riktar sig till bland annat funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

Senast ändrad 2020-12-29

Informationsansvarig: Pia Jakobsson