Svenska kyrkans stiftelser och fonder

Stiftelserna riktar sig till bland annat funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson