Stockholms stadsmission

Hos Stockholms stadsmission kan du ansöka om ekonomiskt stöd och bidrag för barnfamiljer, tandvård eller konvalescentvård . Du som är 61 år kan också ansöka om allmänt ekonomiskt bidrag.

Ekonomiskt stöd och bidrag för barnfamiljer

Ansökningsdatum: 19 september – 16 oktober 2022
Ekonomiskt stöd och bidrag för barnfamiljer – stadsmissionen.se

Ekonomiskt bidrag till konvalescentvård

Ansökningsdatum: konvalescentvård 1 januari – 31 maj
Ekonomiskt bidrag för äldre, tandvård och konvalescentvård – stadsmissionen.se

Ekonomiskt bidrag till tandvård  

Ansökningsdatum: tandvård 1 januari – 31 mars
Ekonomiskt bidrag för äldre, tandvård och konvalescentvård – stadsmissionen.se

Ekonomiskt bidrag för äldre 

Ansökningsdatum: ekonomiskt bidrag till äldre 1 oktober – 28 februari
Ekonomiskt bidrag för äldre, tandvård och konvalescentvård – stadsmissionen.se

Senast ändrad 2022-07-13

Informationsansvarig: Pia Jakobsson