Stiftelsen tysta skolan

Fonden delar ut bidrag till personer som har hörselskador eller är döva.

Ansökningsdatum: från den 1 september till 28 februari
tystaskolan.se >

Senast ändrad 2020-12-29

Informationsansvarig: Pia Jakobsson