Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Anders Malmstens minnesfond

Syfte är att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande cystisk fibros som till exempel nya undersöknings- och behandlingsmetoder, patientens och familjens sociala situation.

Ansökningsdatum: 1 oktober
Forskningsfonder - rfcf.myclub.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson