Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar under 25 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som bor i Göteborg eller Bohuslän.

Ansökningsdatum: Senast den 10 mars
pettersilfverskioldsminnesfond.se >

Senast ändrad 2020-12-29

Informationsansvarig: Pia Jakobsson