Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne

Stiftelsen ger bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.

Ansökningsdatum: Senast den 31 mars
anderssonsminne.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson