Stiftelsen Göran Tidfälts fond

Stiftelsen Göran Tidfälts fond ge ekonomisk hjälp till behövande personer som skadats genom olycka till följd av trafik med motorfordon och som därigenom helt eller i hög grad invalidiserats.

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson