Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares

Stiftelsen lämnar bidrag till barn och ungdomar upp till 25 år, i första hand med diagnosen cerebral pares. Bidrag ges till exempel rekreation, fritidsaktiviteter och hjälpmedel som inte bekostas av stat, landsting eller kommun.

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson