Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Fonden ger bidrag till familjer med låg inkomst för att förbättra barnets uppväxt.

Ansökningsdatum: den 1 april – 30 juni
ritterfonden.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson