RBU:s forskningsstiftelse

RBU:s forskningsstiftelse stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbeten som förbättrar funktioner, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar.

Den huvudsakliga målgruppen för forskningen bör vara barn och ungdomar upp till cirka 25 år.

Medel kan även sökas för att arrangera vetenskapliga möten.

Ansökningsdatum: 1 april
RBU:s forskningsstiftelse – rbu.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Forskning