Murbeckska Stiftelsen

Murbeckska Stiftelsen lämnar bidrag till flickors vård, uppfostran, för deras teoretiska och praktiska utbildning. De lämnar även bidrag till kvinnor med ekonomiskt behov som är äldre än 60 år eller som lider av svår sjuklighet, som är skrivna i Stockholm.

Ansökningsdatum: Ansökningsblanketten är öppen under november månad.

murbeckstiftelse.se

Senast ändrad 2024-02-09

Informationsansvarig: Pia Jakobsson