Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Fonden ger bidrag organisationer, ideella föreningar och forskning.

Organisationer och ideella föreningar

De lämnar även bidrag till organisationer och ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stödja handikappade barn och ungdomars. Bidrag ges i första hand till specifika ändamål såsom läger, resor, föräldrautbildning och dylikt.

Ansökningsdatum: senast 15 oktober
Organisationer och ideella föreningar - carlssonsstiftelse.se >

Forskning

De lämnar även bidrag till vetenskaplig forskning med ändamål att hos barn och ungdomar med neurologiska handikapp förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur.

Ansökningsdatum: senast 31 mars
Vetenskaplig forskning - carlssonsstiftelse.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson