Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar upp till och med 29 års ålder med neurologiska funktionsnedsättningar, i första hand barn och ungdomar med CP-skador.

Ansökningsdatum: 31 mars och 15 oktober
carlssonsstiftelse.se >

 

Senast ändrad 2023-11-02

Informationsansvarig: Pia Jakobsson