Kerstin och Börje Hedenblads Stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till organisationer och föreningar som ger vård och hjälp till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Även undervisning och forskning inom dessa områden kan stödjas.

Ansökningsdatum: till den 31 mars
hedenbladstiftelse.webnode.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson