Johanniterorden i Sverige

Johanniterorden ger ekonomisk hjälp till gamla, sjuka och behövande, samt för organisationer och projekt som berör exempelvis åldringsvård, vård i livets slutskede och demenssjukdomar.

Ansökningsdatum: mellan den 15 maj – 15 augusti 2022. 
Ansökan – johanniterorden.se

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson