Jerringfondens Parasportpris

Jerringfondens Parasportpris går till en förening som haft stor betydelse för utvecklandet av den breda idrottsrörelsen för barn och ungdomar med särskilda behov.

Senast ändrad 2020-12-30

Informationsansvarig: Pia Jakobsson