Jerringfonden

Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg och utbildning.

Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet. Fonden ger anslag till aktivitetsbidrag, forskningsanslag och forskningsstipendier, fortbildningsstipendier och lärresor.

Ansökningsdatum: Det varierar för de olika anslagen.
jerringfonden.org >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson