Hörselskadades riksförbunds fonder

HRFs stiftelser delar ut stipendier till hörselskadade, döva och vuxendöva samt till föräldrar till hörselskadade och döva barn.

I första hand ges bidrag till utlandsstudier, språkresor och till teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade och döva barn.

Medlemskap i HRF i minst tolv månader före sista ansökningsdagen ger företräde.

Ansökningsdatum: 31 mars
Hörselskadades riksförbunds fonder - hrf.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson