Hörselforskningsfond

Hörselskadades Riksförbund (HRF) hörselforskningsfond stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation.

Forskare inom områdena beteendevetenskaplig, medicinsk och teknisk forskning kring hörselskador och hörselskadades situation att ansöka.

Ansökningsdatum: senast 1 oktober
horselforskningsfonden.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson