Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfonden ger ekonomiskt stöd till föräldrar som har ett barn med hjärtfel.

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd för extra kostnader i samband med långvariga sjukhusvistelser eller för bidrag till habiliterande aktiviteter för hjärtebarn och ungdomar. Hjärtebarnsfonden ger också bidrag till begravningskostnader för dig som förlorat ditt hjärtebarn.

Ansökningsdatum:Bidragen delas ut efter behov ca sex gånger per år.
Enskilt bidrag - hjartebarnsfonden.se >

Publicerad: 2021-09-16

Informationsansvarig: Pia Jaobsson