Guldkanten

Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) i Stockholms län delar ut bidrag till barn eller ungdomar med Cerebral pares. Barnet måste vara medlem i RBU Stockholm.

Ansökningsdatum: 30 april och 31 oktober
Guldkanten — stockholm.rbu.se

Senast ändrad 2024-01-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson