Gålöstiftelsen

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner).

Ansökningsdatum: 1 mars - 1 april och 1 september - 1 oktober
Rekreationsstöd till funktionsnedsatta - galostiftelsen.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson