Föreningen barn och hem i Stockholm

Föreningen barn och hem i Stockholm ger bidrag till ensamstående föräldrar som är bosatta i Stockholms län och har minst ett hemmavarande barn under 21 år.

Ansökningsdatum: Ansökningarna behandlas fyra gånger om året: 1 mars, 1 maj, 15 september och 15 november.
foreningenbhs.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson