Filip Sällskapet

Filip Sällskapet ge stipendier till unga personer med diabetes 1 som har ett medicinskt och ekonomiskt behov av att utbilda sin hund till diabeteshund.

Ansökningsdatum: Hela året
filipsallskapet.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson