Eva och Oscar Ahréns Stiftelses

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses ger bidrag för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade.

Ansökningsdatum: 1 oktober till och med 31 januari
ahrenstiftelse.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson