Ebbe och Ingrid Johannessons minnesfond

Fonden delar ut bidrag till barn med neurologiskt handikapp. Bidragen ska användas till att öka livskvalitet och livsglädje i form av utflykter.

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson