Åhlén-stiftelsen

Stiftelsen ger bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdoms- vård och fostran och verksamhet för behövande, ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade.

I första hand för insatser för hemlösa, men även för andra socialt utsatta grupper.

Ansökningsdatum: 1 december – 31 januari enbart för kostnader för barn- ungdomsläger sommar och höst.

1 juli- 15 september alla övriga ansökningar samt kostnader för vinter och vår läger.
ahlenstiftelsen.se >

Senast ändrad 2023-10-12

Informationsansvarig: Pia Jakobsson