Fonder, stiftelser och stipendier

Här på Funktionshindersguiden hittar du fonder, stiftelser och stipendier inom funktionshinderområdet.

Du ansöker om bidrag direkt från varje fond eller stiftelse. Du kan alltså inte ansöka från Funktionshindersguiden. Under varje fond, stiftelse och stipendium som finns med i vår lista finns en länk till deras webbplats. Där kan du läsa mer om deras villkor. 

Hur du ansöker

Vi har tips på vad du kan skriva i en ansökan. 
Hur du ansöker om fonder, stiftelser och stipendier

Sök bland fonder, stiftelser och stipendier 

Du kan söka bland alla fonder och stiftelser på flera sätt: vilken funktionsnedsättning, vem som ansöker och/eller med fritext. 
Sök bland för fonder, stiftelser och stipendier

Senast ändrad 2023-08-03

Informationsansvarig: Pia Jakobsson