STROKE - Riksförbundet

STROKE-Riksförbundet arbetar för att sprida kunskap om stroke, riskfaktorer, symtom och konsekvenser.

Det görs med informationsskrifter, böcker, filmer, föreläsningar för personer som har drabbats av stroke, anhöriga, vårdpersonal, politiker och beslutsfattare med flera.
strokeforbundet.se
strokesthlmlan.se

Senast ändrad 2023-07-19

Informationsansvarig: Pia Jakobsson