Föreningen 22q11

Föreningen 22q11 sprider information och kunskap om syndromet 22q11.

Andra namn på syndromet är DiGeorge syndrom, Velo-cardio-facialt syndrom och CATCH 22. Föreningen ger rådgivning, upplysning och hjälp till medlemmarna och deras familjer, samt sprider information och kunskap om 22q11-deletionssyndrom till sjukvården.
22q11.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson