Malmöhus läns landstings stiftelse för personer med utvecklingsstörning

Fonden ger bidrag till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och har som ändamål att sprida glädje och trevnad.

Senast ändrad 2024-01-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson