Riksorganisationen Unga Synskadade

Riksorganisationen Unga Synskadade (US) är en organisation bestående av ungdomar med synnedsättning i åldern 12-30 år.

US arbetar för att personer med synnedsättning i Sverige ska ha möjligheter och förutsättningar att kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor som seende.
ungasynskadade.se >
Unga Synskadade Stockholm - usstockholm.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson