Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är ett förbund för personer med sällsynta funktionsnedsättningar.

Inom förbundet finns cirka 60 diagnosföreningar. Förbundet verkar för att personer som har en sällsynt diagnos ska få bättre levnadsvillkor genom förbättrad vård och omsorg.
sallsyntadiagnoser.se >

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har en lista på intresseorganisationer för ovanliga diagnoser. 
> Intresseorganisationer – socialstyrelsen.se

Informationsansvarig: Pia Jakobsson