Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och språkstörda Barn

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) är för döva, hörselskadade, språkstörda barn och deras familjer.

Förbundet ser till hela familjens behov och intressen under barnets väg från förskola till arbetsliv.
dhb.se
DHB Östra, Stockholm, Uppsala och Gotland – dhb.se

Senast ändrad 2023-07-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson