Mattsons minnesstiftelse

Ekonomiskt stöd till ungdomar och närstående som har varit med om en trafikolycka och fått skador på centrala nervsystemet. Stödet ges för att ungdomarna ska få en meningsfull fritid och rekreation.

Ansökningsdatum: 15 december
mattsonsstiftelse.se

Senast ändrad 2024-01-18

Informationsansvarig: Pia Jakobsson