Skriv ut den här sidan

Kommunikationsstöd

Kommunikationsstöd kan underlätta kontakt och samtal mellan människor.

Besökshjälpen​

Besökshjälpen är en patientfolder som kan användas som stöd före, under och efter vård- och tandvårdsbesök. Foldern kan fyllas i före besöket tillsammans med någon som känner en väl och tas med till besöket. Under besöket skrivs en sammanfattning och foldern tas med tillbaka hem där man kan välja att dela information med dem som behöver få ta del av den.
Besökshjälpen - habilitering.se (pdf) >
Besökshjälpen med bildstöd - habilitering.se (pdf) >

Bildstöd.se

På bildstöd.se kan du skapa bildstöd för att underlätta kommunikation och förtydliga informationsmaterial för personer som har begränsningar i tal och språk. På bildstöd.se kan du till exempel själv tillverka bildscheman, informationsmaterial, kallelser och samtalskartor av olika slag. Bildstöd finnas i pappersformat, på dator, surfplatta eller telefon (digitalt). 
bildstod.se >
Instruktionsfilm om att skapa egna bildstöd - youtube.se >
Instruktionsfilm om översättningsfunktionen i bildstöd - youtube.se >

KomHIT

KomHIT är en nationell webbplats för personer som har svårt att kommunicera med sjuk- och tandvården. Där finns information om rätten att kommunicera och utbildningar för föräldrar och yrkesverksamma. Även bildstöd finns att ladda ner. 
kom-hit.se >

KomHIT Flykting

KomHIT Flykting är en nationell webbplats för barn, ungdomar och vuxna som är på flykt. Där finns information och stöd för att kunna prata med hälso- och sjukvården och tandvården. All information översätts till tio språk. 
Flykting - kom-hit.se >

Min bok

Min bok är för dig som har svårt att berätta och komma ihåg exempelvis var du bor, var du är på dagarna, mediciner, hjälpmedel, hur du kommunicerar och dina kontaktpersoner. Boken kan användas i kontakten med personal inom daglig verksamhet, förskola, skola, habilitering, kortidshem och vården. 
Min bok - 1177.se >

Min guide till säker vård

Guiden kan hjälpa dig att få en tryggare och säkrare vård och kan göra att du blir mer delaktig i din behandling. Där hittar du också vilka lagar och regler som gäller inom hälso- och sjukvården. Guiden finns på engelska, finska, spanska och lättläst svenska.
Min guide till säker vård - socialstyrelsen.se (pdf) >
Min guide till säker vård – på lättläst svenska (pdf)>

Mitt SjukvårdsCV​

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har tagit fram en folder som heter Mitt SjukvårdsCV och som kan användas av personer med olika funktionsnedsättningar inom vården. I foldern kan man fylla i viktig information som allergier, personlig hygien eller kommunikationssvårigheter.
Mitt SjukvårdsCV – hjarnkraft.nu (pdf) >

Så vårdar du ditt sjuka barn

Broschyren Så vårdar du ditt sjuka barn vänder sig till alla föräldrar med sjuka barn mellan noll och fem år. Broschyrens främsta syfte är att underlätta kommunikationen mellan BVC-personal eller annan vårdpersonal och föräldrar som önskar kortfattad information i kombination med bildstöd
Så vårdar du ditt sjuka barn - vardgivarguiden.se (pdf) >

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har tal-, röst- eller språkskada som inte är orsakad av en hörselskada.
Taltjänst - habilitering.se > 

Teletal

Teletal är en telefontjänst öppen för alla som behöver personligt stöd vid telefonsamtal Det kostar inget att ringa, du behöver inte boka tid och de har tystnadsplikt. Du ringer med din vanliga telefon, fast eller mobil.

Teletal följer med i telefonsamtalet och hjälper dig:

  • tolka otydligt tal och svåra ord
  • ge stöd för minnet
  • anteckna vad som sägs och skickar hem det till dig
  • hjälpa dig genom telefonväxlar.

teletal.se > 

Tips på appar för stöd i vårdsituationer

Denna broschyr ger förslag på appar i kommunikativt och kognitivt stöd i mellan vårdpersonal och patient.
Tips på appar för stöd i vårdsituationer - habilitering.se (pdf) > 

Senast ändrad: 2019-03-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson