Skriv ut den här sidan

Vårdmottagningar i Region Stockholm

Om du tror att du själv har en funktionsnedsättning och vill få det utrett, kan du kontakta din vårdcentral. Du kan också kontakta någon av nedanstående mottagningar.

Vårdmottagningar för vuxna

Psykiatri för vuxna

Psykiatrin ger specialistvård och behandling för psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel adhd, autismspekrumdiagnos (ASD) och Tourettes syndrom utreds och behandlas. Du kan själv kontakta den mottagning som passar dig bäst eller få en remiss från din vårdcentral.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) bedriver ungefär hälften av psykiatri för vuxna i Stockholms län. Resterande vuxenpsykiatri sköts av privata mottagningarna som har avtal med Stockholm läns landsting.
Söka psykiatrisk vård i Stockholms län  - 1177.se >
Psykiatri i Stockholms läns landsting - psykiatri.sll.se >

Döva och hörselskadade

För dig som är döv eller hörselskadad med ångest, depression, bipolär sjukdom, psykossjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns en särskild mottagning. Du kan själv kontakta mottagningen eller få en remiss från din vårdcentral.
Dövpsykiatriprogrammet, Älvsjö - psykiatrisydvast.se >

Vårdmottagningar för alla åldrar

Vården i Stockholms län

På 1177.se finns det en webbsida som förklarar hur vården fungerar i Stockholms län.
Vården i Stockholms län - 1177.se >

Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Solna och Huddinge

Kliniken tar emot barn och vuxna i alla åldrar för utredning av hörsel-, tinnitus- eller yrselbesvär.
Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Solna - karolinska.se >
Hörsel- och Balanskliniken Diagnostik i Huddinge - karolinska.se >

Hörselmottagning

Bor du i Stockholms län och ska prova ut hörselhjälpmedel kan du själv välja vilken hörselmottagning du vill gå till. Du kan vända dig till mottagningen direkt, utan remiss.
Att få hörapparat och andra hörhjälpmedel - 1177.se >

Stockholms Syncentral​

Stockholms Syncentral är till för dig som har en synnedsättning och som bor i Stockholms län. Du behöver en remiss från en ögonläkare för att komma till syncentralen.

De arbetar i åldersspecialiserade team med habilitering/rehabilitering. De erbjuder till exempel samtal, träning, utprovning och utbildning i användning av synhjälpmedel och deltagande i gruppverksamhet.
Syncentralen - sodexohjs.se >

Senast ändrad: 2019-03-25

Informationsansvarig: Pia Jakobsson