Om det nya coronaviruset

Habilitering & Hälsa

På Habilitering & Hälsa webbplats finns det länkar till enkel information om coronaviruset.
Coronaviruset – habilitering.se >

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten har information på olika språk om covid-19 om hur du skyddar dig och andra från smitta.
Covid-19 - folkhalsomyndigheten.se >

Försäkringskassan

Försäkringskassan samlat information på en webbsida om coronaviruset när det gäller:

  • Smittbärarpenning
  • karensavdrag, karensdag, läkarintyg och sjuklön
  • vård av barn (vab)
  • deltagare i program hos arbetsförmedlingen
  • tandvårdsstöd.

Coronaviruset - forsakringskassan.se >

Transkulturellt Centrum har en telefonlinje för personer med migrationsbakgrund

Transkulturellt Centrum har en telefonlinje om corona för dig som pratar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska.

Linjen nås på 08-123 680 00 och är öppen varje vardag mellan kl. 09.00-12.000 och 13.00-15.00.
Telefonlinje om corona - transkulturelltcentrum.se >

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd. Är du inte allvarligt sjuk men har frågor om det nya coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 Vårdguiden finns information om covid-19. Läs om det nya coronaviruset på - 1177.se

In other languages

1177.se has information about the corona virus in several languages. About corona - 1177.se

Självskatta dina symtom

Självskatta dina symtom för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården. Du hittar självskattningstest här.

Teckenspråkstolkad information om covid-19

Teckentolkad information på krisinformation.se