Lika Unika

Lika Unika är en samarbetsorganisation för fem medlemsförbund som utgår från syn-, hörsel och rörelseperspektivet. Organisationen vill öka respekten för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i svensk politik och arbetar för ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället.

Lika Unika >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson