336 träffar

Sortera kronologiskt
Sortera alfabetiskt
Sortera på material
Text Title Published Type

Tips på böcker och material om ekonomiskt stöd och bidrag

Läs mer >> om Tips på böcker och material om ekonomiskt stöd och bidrag
Tips på böcker och material om ekonomiskt stöd och bidrag 2024-02-12 12:59:44

Böcker om ekonomiskt stöd och bidrag

Läs mer >> om Böcker om ekonomiskt stöd och bidrag
Böcker om ekonomiskt stöd och bidrag 2024-02-12 12:37:44

Böcker om arbetslivet

Läs mer >> om Böcker om arbetslivet
Böcker om arbetslivet 2024-02-12 11:59:20

Murbeckska Stiftelsen

Murbeckska Stiftelsen lämnar bidrag till flickors vård, uppfostran, för deras teoretiska och praktiska utbildning. De lämnar även bidrag till kvinnor med ekonomiskt behov som är äldre än 60 år eller som lider av svår sjuklighet, som är skrivna i Stockholm.

Läs mer >> om Murbeckska Stiftelsen
Murbeckska Stiftelsen 2024-02-09 12:28:55

EU-valet 2024

Lättläst information om EU-val som är söndagen den 9 juni 2024

Läs mer >> om EU-valet 2024
EU-valet 2024 2024-01-22 10:13:20

Stiftelsen Ingeborg Hanssons fond

Fonden ger bidrag till barn som har cerebral pares och bor i Skåne.

Läs mer >> om Stiftelsen Ingeborg Hanssons fond
Stiftelsen Ingeborg Hanssons fond 2023-11-16 12:14:57

Stiftelsen Samfonden för sjuka barn och ungdomar

Fonden ger bidrag till svårt sjuka barn och ungdomar bosatta i före detta Kristianstad län.

Läs mer >> om Stiftelsen Samfonden för sjuka barn och ungdomar
Stiftelsen Samfonden för sjuka barn och ungdomar 2023-11-16 12:11:16

Stiftelsen Christian Larssons fond

Person som har epilepsi eller cerebral pares och som bor i Skåne.

Läs mer >> om Stiftelsen Christian Larssons fond
Stiftelsen Christian Larssons fond 2023-11-16 12:07:30

Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

Fonden ger bidrag till enskilda personer och vårdinrättningar i före detta Malmöhus län.

Läs mer >> om Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond
Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond 2023-11-16 11:07:40

Stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond

Fonden ger bidrag till svårt sjuka eller barn och ungdomar med funktionsnedsättning upp till 26 år. Sökande ska bo i före detta Kristianstads län.

Läs mer >> om Stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond
Stiftelsen Alfred och Ebba Pipers fond 2023-11-16 11:01:35

Malmöhus läns landstings stiftelse för personer med utvecklingsstörning

Fonden ger bidrag till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och har som ändamål att sprida glädje och trevnad.

Läs mer >> om Malmöhus läns landstings stiftelse för personer med utvecklingsstörning
Malmöhus läns landstings stiftelse för personer med utvecklingsstörning 2023-11-16 10:56:06

Stiftelsen Annetorpshemmets samfond

Fonden ger bidrag till personer med synskada och intellektuell funktionsnedsättning. Personen ska i första hand bo i före detta Malmöhus län.

Läs mer >> om Stiftelsen Annetorpshemmets samfond
Stiftelsen Annetorpshemmets samfond 2023-11-16 10:49:30

Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond

Stiftelsen riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond
Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond 2023-11-16 10:32:09

Mattsons minnesstiftelse

Ekonomiskt stöd till ungdomar och närstående som har varit med om en trafikolycka och fått skador på centrala nervsystemet. Stödet ges för att ungdomarna ska få en meningsfull fritid och rekreation.

Läs mer >> om Mattsons minnesstiftelse
Mattsons minnesstiftelse 2023-11-16 09:50:20

Guldkanten

Föreningen Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) i Stockholms län delar ut bidrag till barn eller ungdomar med Cerebral pares. Barnet måste vara medlem i RBU Stockholm.

Läs mer >> om Guldkanten
Guldkanten 2023-11-16 09:34:56

Anna Johansson Visborgs Minne

Stiftelse ger bidrag till semesterresor inom Norden.

Läs mer >> om Anna Johansson Visborgs Minne
Anna Johansson Visborgs Minne 2023-11-02 10:18:34

Psykisk ohälsa

Om ditt barn mår psykiskt dåligt så finns det flera mottagningar som ni kan vända er till.

Läs mer >> om Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa 2023-09-22 10:24:23

Psykisk ohälsa

Om du mår psykiskt dåligt så finns det flera mottagningar som du kan vända dit till.

Läs mer >> om Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa 2023-09-22 09:00:34

AMC-föreningen i Sverige

Intresseförening för unga och vuxna med AMC (Artrogryposis Multiplex Congenita) samt anhöriga och andra med intresse för diagnosen.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om AMC-föreningen i Sverige
AMC-föreningen i Sverige 2023-05-25 12:11:03 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Webbkurser om samhällets stöd

Habilitering & Hälsa har tre webbkurser om samhällets stöd.

Läs mer >> om Webbkurser om samhällets stöd
Webbkurser om samhällets stöd 2023-05-23 09:53:15

Webbkurser om samhällets stöd

Habilitering & Hälsa har tre webbkurser om samhällets stöd.

Läs mer >> om Webbkurser om samhällets stöd
Webbkurser om samhällets stöd 2023-05-23 09:51:01

Webbkurser om samhällets stöd

Habilitering & Hälsa har tre webbkurser om samhällets stöd.

Läs mer >> om Webbkurser om samhällets stöd
Webbkurser om samhällets stöd 2023-05-23 09:43:33

Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fond

Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers ger fondmedel till behövande och barn som bor i Göteborg eller närliggande församlingar.

Anhöriga och närstående, Barn
Läs mer >> om Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fond
Stiftelsen Theodor och Hanne Mannheimers fond 2023-05-08 13:10:18 Anhöriga och närstående, Barn

Carl Jönssons Understödsstiftelse II

Du som är född i Skåne och bor i Skåne kan ansöka om understöd från Carl Jönssons Understödsstiftelse II. De lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn, ungdomar för deras vård och fostran eller utbildning samt behövande funktionshindrade av alla åldrar.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Carl Jönssons Understödsstiftelse II
Carl Jönssons Understödsstiftelse II 2023-05-08 12:44:54 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

SoS förarfond

Det finns fyra olika fonder som ger bidrag till hundförare under utbildning inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS).

Barn, Vuxna
Läs mer >> om SoS förarfond
SoS förarfond 2023-05-08 11:40:38 Barn, Vuxna

Erika och Jsons minnesfond för blivande epilepsihundar

Minnesfonden ger bidrag till förare till blivande epilepsihundar inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet.

Barn, Vuxna
Läs mer >> om Erika och Jsons minnesfond för blivande epilepsihundar
Erika och Jsons minnesfond för blivande epilepsihundar 2023-05-08 11:35:43 Barn, Vuxna

Elisabeth och Wilmas minnesfond

Minnesfonden ger bidrag till service- och signalhundar, i utbildning eller examinerade, som på grund av sjukdom eller skada behöver rehabilitering för att komma tillbaka i tjänst.

Barn, Vuxna
Läs mer >> om Elisabeth och Wilmas minnesfond
Elisabeth och Wilmas minnesfond 2023-05-08 11:31:24 Barn, Vuxna

Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer

Vissa nationalparker, semesteranläggningar och resebyråer satsar extra på tillgänglighet och service för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer
Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer 2023-03-22 09:07:36

Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (Spes)

Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (Spes) är en rikstäckande ideell organisation som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (Spes)
Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (Spes) 2023-03-15 13:20:56 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

MyRight

MyRight är den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om MyRight
MyRight 2023-01-17 14:21:18 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Böcker om kognitivt stöd och kommunikationsstöd

Läs mer >> om Böcker om kognitivt stöd och kommunikationsstöd
Böcker om kognitivt stöd och kommunikationsstöd 2023-01-10 14:19:39

Böcker om kognitivt stöd och kommunikationsstöd

Läs mer >> om Böcker om kognitivt stöd och kommunikationsstöd
Böcker om kognitivt stöd och kommunikationsstöd 2023-01-10 14:17:14

Böcker om anhöriga och närstående

Läs mer >> om Böcker om anhöriga och närstående
Böcker om anhöriga och närstående 2023-01-10 13:09:56

Böcker om stöd i vardagen

Läs mer >> om Böcker om stöd i vardagen
Böcker om stöd i vardagen 2023-01-10 12:40:03

Böcker om stöd i vardagen

Läs mer >> om Böcker om stöd i vardagen
Böcker om stöd i vardagen 2023-01-10 11:44:51

Böcker om skolfrågor

Läs mer >> om Böcker om skolfrågor
Böcker om skolfrågor 2022-11-25 09:24:10

Böcker om barns rättigheter

Läs mer >> om Böcker om barns rättigheter
Böcker om barns rättigheter 2022-11-24 15:59:02

Gunvor och Josef Anérs stiftelse

Bidrag lämnas till organisationer som i sin verksamhet stödjer eller hjälper enskilda och behövande personer.

Läs mer >> om Gunvor och Josef Anérs stiftelse
Gunvor och Josef Anérs stiftelse 2022-11-21 14:44:08

Situationen i Ukraina

Läs mer >> om Situationen i Ukraina
Situationen i Ukraina 2022-09-27 11:02:11

Situationen i Ukraina

Läs mer >> om Situationen i Ukraina
Situationen i Ukraina 2022-09-27 10:59:13

Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse

Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse ge bidrag till blinda eller gravt synskadade som dessutom är ekonomiskt behövande och bosatta i Malmöhus län.

Läs mer >> om Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse
Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse 2022-07-13 11:06:14

Stiftelsen Göran Tidfälts fond

Stiftelsen Göran Tidfälts fond ge ekonomisk hjälp till behövande personer som skadats genom olycka till följd av trafik med motorfordon och som därigenom helt eller i hög grad invalidiserats.

Läs mer >> om Stiftelsen Göran Tidfälts fond
Stiftelsen Göran Tidfälts fond 2022-07-13 10:59:33

Stockholms stadsmission

Hos Stockholms stadsmission kan du ansöka om ekonomiskt stöd och bidrag.

Läs mer >> om Stockholms stadsmission
Stockholms stadsmission 2022-07-13 10:19:36

Johanniterorden i Sverige

Johanniterorden ger ekonomisk hjälp till gamla, sjuka och behövande, samt för organisationer och projekt som berör exempelvis åldringsvård, vård i livets slutskede och demenssjukdomar.

Läs mer >> om Johanniterorden i Sverige
Johanniterorden i Sverige 2022-07-13 09:26:47

Valet 2022

Den 11 september 2022 är det val i Sverige. Här får du tips på webbsidor med lättläst information om valet.

Läs mer >> om Valet 2022
Valet 2022 2022-07-05 11:40:36

Webbkursen Stöd från kommun och försäkringskassa

Vill du lära dig att skriva ansökningar för stöd från kommun och försäkringskassa? Det finns en kurs som steg för steg tar dig igenom ansökan. Kursen är kostnadsfri.

Läs mer >> om Webbkursen Stöd från kommun och försäkringskassa
Webbkursen Stöd från kommun och försäkringskassa 2022-05-10 11:02:36

Mirum

Mirum är en ideell förening som erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar upp till 18 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Mirum
Mirum 2022-03-21 15:14:06 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Unga Allergiker

Riksförbundet Unga Allergiker (UA) är ett ideellt riksförbund för barn och unga med astma, allergi och annan överkänslighet. De arbetar med att göra samhället mer tillgängligt och anordnar aktiviteter så som sommarläger, utbildningar, pyssel och medlemsträffar.

Barn, Vuxna
Läs mer >> om Unga Allergiker
Unga Allergiker 2022-03-03 16:19:31 Barn, Vuxna

Covid-19 – information och material

Läs mer >> om Covid-19 – information och material
Covid-19 – information och material 2022-03-03 12:52:43

Covid-19 – information och material

Läs mer >> om Covid-19 – information och material
Covid-19 – information och material 2022-03-03 12:51:30

Covid-19 – information och material

Läs mer >> om Covid-19 – information och material
Covid-19 – information och material 2022-03-03 11:47:56

Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfonden ger ekonomiskt stöd till föräldrar som har ett barn med hjärtfel.

Läs mer >> om Hjärtebarnsfonden
Hjärtebarnsfonden 2021-09-16 12:19:50

Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfonden arbetar med att öka kunskapen om och förbättra förutsättningarna för barn med medfött hjärtfel.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Hjärtebarnsfonden
Hjärtebarnsfonden 2021-09-16 10:35:11 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Willefonden

Willefonden arbetar för att barn och ungdomar som har en odiagnostiserad sjukdom, ska få en diagnos.

Anhöriga och närstående, Barn
Läs mer >> om Willefonden
Willefonden 2021-09-15 12:32:00 Anhöriga och närstående, Barn

CP Sverige

CP Sverige är en diagnosförening för personer med cerebral pares och deras närstående samt yrkesverksamma.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om CP Sverige
CP Sverige 2021-05-12 08:50:21 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Hälso-, sjuk- och tandvård

Här kan du läsa om hur vården fungerar, till exempel journalföring och hur du går till väga när du vill klaga på vården. Region Stockholm har även en policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Hälso-, sjuk- och tandvård
Hälso-, sjuk- och tandvård 2021-01-22 10:41:14

1878 års stiftelse

1878 års stiftelse delar ut bidrag till ensamstående kvinnor som är folkbokförd i Stockholms Stad och försörjer hemmavarande barn eller vårda eller ha vårdat förälder eller annan släkting och därmed inte kunnat förvärvsarbeta.

Läs mer >> om 1878 års stiftelse
1878 års stiftelse 2021-01-11 12:45:24

Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till vård och uppfostran av barn och hjälpverksamhet bland behövande.

Läs mer >> om Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse
Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse 2021-01-11 12:43:37

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond

Fonden ger bidrag till familjer med låg inkomst för att förbättra barnets uppväxt.

Läs mer >> om Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond
Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond 2021-01-11 12:34:58

Stiftelsen Alma Detthows hjälpfond

Fonden delar ut bidrag till ensamstående kvinnor.

Läs mer >> om Stiftelsen Alma Detthows hjälpfond
Stiftelsen Alma Detthows hjälpfond 2021-01-11 11:57:32

Föreningen barn och hem i Stockholm

Föreningen barn och hem i Stockholm ger bidrag till ensamstående föräldrar som är bosatta i Stockholms län och har minst ett hemmavarande barn under 21 år.

Läs mer >> om Föreningen barn och hem i Stockholm
Föreningen barn och hem i Stockholm 2021-01-11 11:55:52

Pro Patria

Pro Patria delar ut ekonomiskt stöd till barn och ungdomar upp till 18 år.

Läs mer >> om Pro Patria
Pro Patria 2021-01-11 11:53:46

Norlunds samförvaltade stiftelser

Stiftelsen delar ut bidrag till föräldrar med minderåriga barn, långtidssjuka eller ålderspensionärer.

Läs mer >> om Norlunds samförvaltade stiftelser
Norlunds samförvaltade stiftelser 2021-01-11 11:51:56

Majblomman

Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till barn upp till 18 år.

Läs mer >> om Majblomman
Majblomman 2021-01-11 11:45:15

Föreningen FVO

Föreningen FVO ger bidrag till enskilda personer med hjälpbehov som till exempel har funktionshinder, sjukdom eller som har tillfälliga hjälpbehov. Personen måste ha bostad, första eller andrahandskontrakt och vara folkbokförd i Sverige.

Läs mer >> om Föreningen FVO
Föreningen FVO 2021-01-11 11:38:18

Jerringfondens Parasportpris

Jerringfondens Parasportpris går till en förening som haft stor betydelse för utvecklandet av den breda idrottsrörelsen för barn och ungdomar med särskilda behov.

Läs mer >> om Jerringfondens Parasportpris
Jerringfondens Parasportpris 2020-12-30 14:18:19

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Fonden ger bidrag organisationer, ideella föreningar och forskning.

Läs mer >> om Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse 2020-12-30 13:38:39

Hur du ansöker om fonder, stiftelser och stipendier

Tips på vad du kan skriva i ansökan om bidrag från fonder, stiftelser och stipendier. Här finns även webbplatser som har egna listor på fonder, stiftelser och stipendier

Läs mer >> om Hur du ansöker om fonder, stiftelser och stipendier
Hur du ansöker om fonder, stiftelser och stipendier 2020-12-29 15:16:28

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Anders Malmstens minnesfond

Syfte är att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande cystisk fibros som till exempel nya undersöknings- och behandlingsmetoder, patientens och familjens sociala situation.

Läs mer >> om Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Anders Malmstens minnesfond
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Anders Malmstens minnesfond 2020-12-29 14:26:27

Hörselforskningsfond

Hörselskadades Riksförbund (HRF) hörselforskningsfond stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation.

Läs mer >> om Hörselforskningsfond
Hörselforskningsfond 2020-12-29 14:24:31

Drottning Silvias Jubileumsfond

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder.

Läs mer >> om Drottning Silvias Jubileumsfond
Drottning Silvias Jubileumsfond 2020-12-29 14:22:29

RBU:s forskningsstiftelse

RBU:s forskningsstiftelse stöder forsknings- och utvecklingsarbete som förebygger, begränsar eller undanröjer följder av funktionsnedsättningar. Likaså arbeten som förbättrar funktioner, livskvalitet och hälsa samt ökar delaktigheten för barn och ungdomar.

Läs mer >> om RBU:s forskningsstiftelse
RBU:s forskningsstiftelse 2020-12-29 14:20:22

Jerringfonden

Jerringfonden delar ut medel i form av anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg och utbildning.

Läs mer >> om Jerringfonden
Jerringfonden 2020-12-29 13:56:22

Åhlén-stiftelsen

Stiftelsen ger bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdoms- vård och fostran och verksamhet för behövande, ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade.

Läs mer >> om Åhlén-stiftelsen
Åhlén-stiftelsen 2020-12-29 13:40:10

Lindhés advokatbyrå

Lindhés Advokatbyrå förvaltar åtta stiftelser som ger bidrag till omvårdnad och uppfostran av barn, undervisning, utbildning och för vård av behövande äldre, sjuka eller handikappade.

Läs mer >> om Lindhés advokatbyrå
Lindhés advokatbyrå 2020-12-29 13:32:17

Kungaparets Bröllopsfond

Fonden stödjer utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder.

Läs mer >> om Kungaparets Bröllopsfond
Kungaparets Bröllopsfond 2020-12-29 13:26:06

Kerstin och Börje Hedenblads Stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till organisationer och föreningar som ger vård och hjälp till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Även undervisning och forskning inom dessa områden kan stödjas.

Läs mer >> om Kerstin och Börje Hedenblads Stiftelse
Kerstin och Börje Hedenblads Stiftelse 2020-12-29 13:24:45

Radiohjälpen

Ideella föreningar och andra med motsvarande icke vinstdriven organisationsform kan ansöka om bidrag.

Läs mer >> om Radiohjälpen
Radiohjälpen 2020-12-29 13:22:52

Arvsfonden

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Arvsfonden
Arvsfonden 2020-12-29 12:53:38

Astma- och allergiförbundets barnallergifond

Fonden delar ut bidrag till barn med svår astma och allergi.

Läs mer >> om Astma- och allergiförbundets barnallergifond
Astma- och allergiförbundets barnallergifond 2020-12-29 12:50:31

Ulrika Eklunds Stiftelse

Ulrika Eklunds Stiftelse ger bidrag till personer som lider av MS eller diabetes och som är i behov av ekonomiskt stöd.

Läs mer >> om Ulrika Eklunds Stiftelse
Ulrika Eklunds Stiftelse 2020-12-29 12:49:04

Willefondens guldkant

Willefondens guldkant delar ut bidrag till barn och ungdomar som har en odiagnostiserad hjärnsjukdom.

Läs mer >> om Willefondens guldkant
Willefondens guldkant 2020-12-29 12:47:55

Stiftelsen Sävstaholm

Fonden ger bidrag till enskilda personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Stiftelsen Sävstaholm
Stiftelsen Sävstaholm 2020-12-29 12:46:21

Familjen Alvar Brodins minnesfond

Fonden delar ut bidrag till sina medlemmar, med ändamål att stödja personer med cystisk fibros och deras familjer. Bidrag ges till angelägenheter som inte fås via stat, landsting eller kommun.

Läs mer >> om Familjen Alvar Brodins minnesfond
Familjen Alvar Brodins minnesfond 2020-12-29 12:44:57

Filip Sällskapet

Filip Sällskapet ge stipendier till unga personer med diabetes 1 som har ett medicinskt och ekonomiskt behov av att utbilda sin hund till diabeteshund.

Läs mer >> om Filip Sällskapet
Filip Sällskapet 2020-12-29 11:57:45

Erica Lederhausens Minnesstiftelse

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till rekreationsresor för personer med cystisk fibros.

Läs mer >> om Erica Lederhausens Minnesstiftelse
Erica Lederhausens Minnesstiftelse 2020-12-29 11:56:23

Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotland

Fonden delar ut bidrag för att främja vård av behövande blinda och synsvaga, samt främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar upp till 20 år.

Läs mer >> om Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotland
Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotland 2020-12-29 11:52:15

Manillaskolans samstiftelser

Manillaskolans samstiftelser stödjer nuvarande och före detta elever.

Läs mer >> om Manillaskolans samstiftelser
Manillaskolans samstiftelser 2020-12-29 11:50:54

Synskadades stiftelse med flera stiftelser

Stiftelserna vänder sig till synskadade och till organisationer som bedriver verksamhet för synskadade.

Läs mer >> om Synskadades stiftelse med flera stiftelser
Synskadades stiftelse med flera stiftelser 2020-12-29 11:46:51

Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade

Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade (KMA) delar ut bidrag till personer med synskador.

Läs mer >> om Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade
Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade 2020-12-29 11:45:33

Göran Tidfälts fond

Stiftelsen ger bidrag till personer som skadats i en trafikolycka och fått en betydande funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Göran Tidfälts fond
Göran Tidfälts fond 2020-12-29 10:16:43

Trafikskadefonden

Trafikskadefonden ger bidrag till personer som har en funktionsnedsättning till följd av trafikskada.

Läs mer >> om Trafikskadefonden
Trafikskadefonden 2020-12-29 10:13:17

RBU:s medlemsfond

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar upp till 25 år med funktionsnedsättningar som är medlemmar i Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).

Läs mer >> om RBU:s medlemsfond
RBU:s medlemsfond 2020-12-29 10:11:09

Ebbe och Ingrid Johannessons minnesfond

Fonden delar ut bidrag till barn med neurologiskt handikapp. Bidragen ska användas till att öka livskvalitet och livsglädje i form av utflykter.

Läs mer >> om Ebbe och Ingrid Johannessons minnesfond
Ebbe och Ingrid Johannessons minnesfond 2020-12-29 10:09:15

Bidragsstiftelsen DHR

Stiftelsen ger ekonomiska bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan vara till exempel utbildning, resa eller hjälpmedel som samhället inte står för.

Läs mer >> om Bidragsstiftelsen DHR
Bidragsstiftelsen DHR 2020-12-29 10:07:20

Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne

Fonden ger bidrag till rörelsehindrade personer i Skåne. Barn och ungdomar har företräde.

Läs mer >> om Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne 2020-12-29 10:05:26

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Fonden ger bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde.

Läs mer >> om Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Norrbacka-Eugeniastiftelsen 2020-12-29 10:04:11

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar upp till och med 29 års ålder med neurologiska funktionsnedsättningar, i första hand barn och ungdomar med CP-skador.

Läs mer >> om Linnéa och Josef Carlssons stiftelse
Linnéa och Josef Carlssons stiftelse 2020-12-29 10:00:04

Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares

Stiftelsen lämnar bidrag till barn och ungdomar upp till 25 år, i första hand med diagnosen cerebral pares. Bidrag ges till exempel rekreation, fritidsaktiviteter och hjälpmedel som inte bekostas av stat, landsting eller kommun.

Läs mer >> om Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares
Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares 2020-12-29 09:58:11

Rosenbäcksstiftelsen

Rosenbäcksstiftelsen delar ut bidrag till personer med neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder och bor i Jämtlands-, Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Gävleborgs- eller Dalarnas län.

Läs mer >> om Rosenbäcksstiftelsen
Rosenbäcksstiftelsen 2020-12-29 09:55:51

Änggårdsstiftelsen

Fonden ger bidrag till personer med rörelsehinder som bor i Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Läs mer >> om Änggårdsstiftelsen
Änggårdsstiftelsen 2020-12-29 09:54:34

Stiftelsen tysta skolan

Fonden delar ut bidrag till personer som har hörselskador eller är döva.

Läs mer >> om Stiftelsen tysta skolan
Stiftelsen tysta skolan 2020-12-29 09:52:50

Stiftelse för Gåvomedel

Stiftelsen ger till exempel ekonomiskt stöd till teckenspråkiga döva i Stockholmsområdet för personlig utveckling genom resor, läger, stipendier, kultur, kurser, konvalescens eller ekonomiska svårigheter.

Läs mer >> om Stiftelse för Gåvomedel
Stiftelse för Gåvomedel 2020-12-29 09:50:47

Hörselskadades riksförbunds fonder

HRFs stiftelser delar ut stipendier till hörselskadade, döva och vuxendöva samt till föräldrar till hörselskadade och döva barn.

Läs mer >> om Hörselskadades riksförbunds fonder
Hörselskadades riksförbunds fonder 2020-12-29 09:48:46

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering (SVCR) ger bidrag ​till personer som har omfattande funktionshinder till följd av rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada.

Läs mer >> om Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering
Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering 2020-12-29 09:46:54

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses ger bidrag för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade.

Läs mer >> om Eva och Oscar Ahréns Stiftelses
Eva och Oscar Ahréns Stiftelses 2020-12-29 09:40:34

Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen delar ut bidrag till enskilda personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Doktor Felix Neuberghs stiftelse
Doktor Felix Neuberghs stiftelse 2020-12-29 09:38:58

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte stödja handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Läs mer >> om Crafoordska stiftelsen
Crafoordska stiftelsen 2020-12-29 09:37:00

Svenska kyrkans stiftelser och fonder

Stiftelserna riktar sig till bland annat funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

Läs mer >> om Svenska kyrkans stiftelser och fonder
Svenska kyrkans stiftelser och fonder 2020-12-29 09:34:38

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne

Stiftelsen ger bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.

Läs mer >> om Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne
Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne 2020-12-29 09:26:19

Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys stiftelse

Fonden delar ut fyra individuella stipendier om 20 000 kronor vardera till två manliga och två kvinnliga idrottare inom en individuell idrott för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys stiftelse
Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys stiftelse 2020-12-29 09:24:39

Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar under 25 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som bor i Göteborg eller Bohuslän.

Läs mer >> om Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond
Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond 2020-12-29 09:16:22

Gålöstiftelsen

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner).

Läs mer >> om Gålöstiftelsen
Gålöstiftelsen 2020-12-29 09:14:33

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands, Hallands eller f.d. Kristianstads län.

Läs mer >> om Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse
Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse 2020-12-29 09:12:43

Stiftelsen Alexander Dicksons Donationsfond

Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer som är ekonomiskt behövande samt till barn med funktionshinder som bor i Göteborg och dess kranskommuner Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv och Öckerö.

Läs mer >> om Stiftelsen Alexander Dicksons Donationsfond
Stiftelsen Alexander Dicksons Donationsfond 2020-12-29 09:10:39

Allmänna BB:s minnesfond​

Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond delar ut bidrag till föräldrar, förälder eller annan person som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn. Även mödrar med funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag.

Läs mer >> om Allmänna BB:s minnesfond​
Allmänna BB:s minnesfond​ 2020-12-29 09:04:43

Stipendium – Valjevikens folkhögskola

Två RBU-medlemmar per läsår får genom Valjevikens stipendium möjlighet att läsa vid Valjevikens folkhögskola. Stipendiet avser skolans treåriga kurser.

Läs mer >> om Stipendium – Valjevikens folkhögskola
Stipendium – Valjevikens folkhögskola 2020-12-29 09:01:36

Lions

Lions​ bedriver bland annat hjälpverksamhet bland sjuka och personer med funktionsnedsättning. Vänd dig till den lokala klubb som finns i ditt närområde.

Läs mer >> om Lions
Lions 2020-12-04 13:39:50

Svenska FOP föreningen

Svenska FOP-föreningen är en patientförening för människor som lever med den sällsynta sjukdomen Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), deras närstående och andra intresserade. De har förutom från Sverige, även medlemmar från Norge, Danmark och Finland.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Svenska FOP föreningen
Svenska FOP föreningen 2020-07-31 08:45:53 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer

Vissa nationalparker, semesteranläggningar och resebyråer satsar extra på tillgänglighet och service för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer
Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer 2020-05-29 08:16:40

Förslag och synpunkter till Funktionshindersguiden

Läs mer >> om Förslag och synpunkter till Funktionshindersguiden
Förslag och synpunkter till Funktionshindersguiden 2020-02-20 13:39:38

Enkätundersökning hösten 2019

Under september 2019 gjordes en enkätundersökning på Funktionshindersguiden. 600 personer svarade på undersökningen.

Läs mer >> om Enkätundersökning hösten 2019
Enkätundersökning hösten 2019 2019-11-28 11:20:00

Fonder stiftelser och stipendier för yrkesverksamma

Här finns fonder, stiftelser och stipendier för yrkesverksamma. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Läs mer >> om Fonder stiftelser och stipendier för yrkesverksamma
Fonder stiftelser och stipendier för yrkesverksamma 2019-10-24 10:16:50

Fonder stiftelser och stipendier för föreningar och organisationer

Här finns fonder, stiftelser och stipendier för föreningar och organisationer. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Läs mer >> om Fonder stiftelser och stipendier för föreningar och organisationer
Fonder stiftelser och stipendier för föreningar och organisationer 2019-10-24 10:12:15

Fonder stiftelser och stipendier med fokus på funktionsnedsättning

Här finns fonder, stiftelser och stipendier som vänder sig till dig med funktionsnedsättning. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Läs mer >> om Fonder stiftelser och stipendier med fokus på funktionsnedsättning
Fonder stiftelser och stipendier med fokus på funktionsnedsättning 2019-10-22 12:44:54

Andra sätt att hitta fonder, stiftelser och stipendier

Det finns andra sätt att att hitta fonder, stiftelser och stipendier. Här har vi samlat olika webbplatser med tips.

Läs mer >> om Andra sätt att hitta fonder, stiftelser och stipendier
Andra sätt att hitta fonder, stiftelser och stipendier 2019-10-22 12:28:06

Tillgänglighets-redogörelse

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Läs mer >> om Tillgänglighets-redogörelse
Tillgänglighets-redogörelse 2019-09-23 09:18:05

404

Detta kan bero på att sidan har flyttats, inte längre finns eller en tillfällig driftstörning. Vi ber om ursäkt för detta!

Läs mer >> om 404
404 2019-09-18 13:05:32

Ledar- och assistanshundar

Ledar- och assistanshundar används som hjälpmedel av en person med sjukdom eller funktionsnedsättning. Hundarna är utbildade för att till exempel leda sin förare förbi hinder på gatan eller varna inför ett epilepsianfall eller blodsockerfall.

Läs mer >> om Ledar- och assistanshundar
Ledar- och assistanshundar 2019-07-15 11:35:06

Ledar- och assistanshundar

Ledar- och assistanshundar används som hjälpmedel av en person med sjukdom eller funktionsnedsättning. Hundarna är utbildade för att till exempel leda sin förare förbi hinder på gatan eller att varna inför ett epilepsianfall eller blodsockerfall.

Läs mer >> om Ledar- och assistanshundar
Ledar- och assistanshundar 2019-07-15 11:35:06

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är en patient-, brukar- och anhörigorganisation. De arbetar band annat med att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga och få mer inflytande i vården.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 2019-06-17 10:04:44 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Unga Hörselskadade

Unga Hörselskadade (UH) är en förening för personer 0-30 år som har en hörselskada.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Unga Hörselskadade
Unga Hörselskadade 2019-06-03 11:32:56 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Riksföreningen Grunden Sverige

Riksföreningen Grunden Sverige vänder sig till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. De arbetar mot att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha en bra bostad, arbete, skola och utbildning och en innehållsrik fritid med möjlighet att uttrycka sig och bestämma själv.

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Riksföreningen Grunden Sverige
Riksföreningen Grunden Sverige 2019-05-28 14:53:18 Anhöriga och närstående, Vuxna

Zebrans vänner

Zebrans Vänner är en förening i Stockholmsområdet som organiserar aktiviteter för personer inom autismspektrumet (aspergers, autism) från 18 år. De som driver föreningen har själva diagnos inom autismspektrumet.

Vuxna
Läs mer >> om Zebrans vänner
Zebrans vänner 2019-02-15 08:00:15 Vuxna

Broschyrer om samhällets stöd

Habilitering & Hälsa har flera broschyrer om samhällets stöd och annat material som du kan ladda ner eller beställa.

Läs mer >> om Broschyrer om samhällets stöd
Broschyrer om samhällets stöd 2019-01-28 16:31:23

Broschyrer om samhällets stöd

Habilitering & Hälsa har flera broschyrer om samhällets stöd och annat material som du kan ladda ner eller beställa.

Läs mer >> om Broschyrer om samhällets stöd
Broschyrer om samhällets stöd 2019-01-28 16:31:23

Broschyrer om samhällets stöd

Habilitering & Hälsa har flera broschyrer om samhällets stöd och annat material som du kan ladda ner eller beställa.

Läs mer >> om Broschyrer om samhällets stöd
Broschyrer om samhällets stöd 2019-01-28 16:31:00

Information för anhöriga

Det finns informationsmaterial på webben som kan vara till hjälp för dig som är anhörig eller närstående.

Läs mer >> om Information för anhöriga
Information för anhöriga 2019-01-10 13:36:34

Anhöriga

Här på Funktionshindersguiden hittar du kortfattad information om vilket stöd som finns för dig som är anhörig eller närstående till en person med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Anhöriga
Anhöriga 2018-10-24 11:24:28

Hjälpmedel i skolan

Det finns olika hjälpmedel som kan stödja elever när de studerar.

Läs mer >> om Hjälpmedel i skolan
Hjälpmedel i skolan 2018-07-25 13:27:10

Arbetshjälpmedel

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan hjälpa till med anpassningar och arbetshjälpmedel på din arbetsplats när du har en funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Arbetshjälpmedel
Arbetshjälpmedel 2018-07-25 13:27:10

Hjälpmedel i hemmet

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta i hemmet för barn.

Läs mer >> om Hjälpmedel i hemmet
Hjälpmedel i hemmet 2018-07-24 15:27:10

Hjälpmedel i hemmet

Flera organisationer hyr ut fritidshjälpmedel. Region Stockholm kan inte förskriva fritidshjälpmedel.

Läs mer >> om Hjälpmedel i hemmet
Hjälpmedel i hemmet 2018-07-24 15:27:10

När du inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter

Du som är över 18 år och inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter kan få hjälp med det. Det kan till exempel vara en anhörig eller god man som hjälper dig.

Läs mer >> om När du inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter
När du inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter 2018-06-27 11:15:20

När en någon inte kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter

Är du anhörig eller närstående till en person över 18 år som inte kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter? Då kan man till exempel skriva en fullmakt.

Läs mer >> om När en någon inte kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter
När en någon inte kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter 2018-06-27 11:15:20

När du inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter

Du som är över 18 år och inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter kan få hjälp med det. Det kan till exempel vara en anhörig eller en god man som hjälper dig.

Läs mer >> om När du inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter
När du inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter 2018-06-26 12:47:52

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Det finns olika typer av stöd för att du som har nedsatt arbetsförmåga eller är sjukskriven ska kunna börja arbeta. Det kan till exempel vara arbetshjälpmedel, anpassning av arbetsplatsen, arbetsresor och arbetsträning.

Läs mer >> om Arbetslivsinriktad rehabilitering
Arbetslivsinriktad rehabilitering 2018-06-20 10:02:57

Tipsa oss!

Här kan du tipsa oss om sådant du tycker fattas, behöver ändras eller förtydligas på Funktionshindersguiden.

Läs mer >> om Tipsa oss!
Tipsa oss! 2018-06-18 12:33:34

Tack för ditt tips

Vi ser över innehållet i Funktionhindersguiden utifrån ditt tips.

Läs mer >> om Tack för ditt tips
Tack för ditt tips 2018-06-18 09:45:19

Ångestförbundet

Ångestförbundet ger information, medmänskligt stöd, och påverkansarbete för dem som har erfarenhet av ångesttillstånd samt för deras närstående.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Ångestförbundet
Ångestförbundet 2018-06-13 10:09:38 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Ung Autism

Ung Autism är en förening som vill utgöra en mötesplats för föräldrar med möjlighet att få råd och svar på frågor.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Ung Autism
Ung Autism 2018-06-13 10:06:56 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

UNG-24/7

UNG-24/7 är en ideell förening som drivs av ungdomar med funktionsnedsättningar.

Barn, Vuxna
Läs mer >> om UNG-24/7
UNG-24/7 2018-06-13 10:04:11 Barn, Vuxna

Riksorganisationen Unga Synskadade

Riksorganisationen Unga Synskadade (US) är en organisation bestående av ungdomar med synnedsättning i åldern 12-30 år.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Riksorganisationen Unga Synskadade
Riksorganisationen Unga Synskadade 2018-06-13 10:01:08 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Underbara ADHD

Underbara ADHD är en organisation och digital mötesplats för erfarenhetsutbyte och utbildning som vänder sig till diagnostiserade barn, anhöriga, skola, omsorg, myndigheter och sjukvård.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Underbara ADHD
Underbara ADHD 2018-06-13 09:51:44 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Svenska föreningen för Tubelös Skleros

Svenska föreningen för tuberös skleros (TSC) vill erbjuda stöd, ge möjlighet att utbyta erfarenheter, sprida kunskap om tuberös skleros complex, bevaka aktuell forskning och sprida information om nya rön.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Svenska föreningen för Tubelös Skleros
Svenska föreningen för Tubelös Skleros 2018-06-13 09:38:44 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Svenska Downföreningen

Svenska Downföreningen vill öka kunskapen om Downs syndrom och bedriver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Svenska Downföreningen
Svenska Downföreningen 2018-06-13 09:33:43 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är ett förbund för personer med sällsynta funktionsnedsättningar.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2018-06-13 09:12:41 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Synskades Riksförbund

Synskadades Riksförbund (SRF) är en organisation för synskadade, såväl blinda som synsvaga.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Synskades Riksförbund
Synskades Riksförbund 2018-06-13 09:03:37 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Stödorganisationer för personer med psykisk ohälsa

Stödorganisationer för personer med psykiska problem ​Region Stockholm har en lista på organisationer som erbjuder stöd och hjälp till personer som har psykiska problem, beroende och/eller ätstörningsproblem samt deras närstående.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Stödorganisationer för personer med psykisk ohälsa
Stödorganisationer för personer med psykisk ohälsa 2018-06-13 08:54:05 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

STROKE - Riksförbundet

STROKE-Riksförbundet arbetar för att sprida kunskap om stroke, riskfaktorer, symtom och konsekvenser.

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om STROKE - Riksförbundet
STROKE - Riksförbundet 2018-06-13 08:49:41 Anhöriga och närstående, Vuxna

Stamningsförbundet

Stamningsförbundet verkar för ökad kunskap om stamning och arbetar för att skapa en bra och tillåtande miljö för personer som stammar.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Stamningsförbundet
Stamningsförbundet 2018-06-13 08:43:56 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Spin-off

Spin-off är en intresseförening för diagnosgruppen spina bifida (ryggmärgsbråck), anhöriga och andra intresserade.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Spin-off
Spin-off 2018-06-13 08:38:43 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) är en organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, deras anhöriga och andra som vill stödja förbundets arbete.

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 2018-06-13 08:31:32 Anhöriga och närstående, Vuxna

Schizofrenisförbundet

Schizofreniförbundet organiserar personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar, deras anhöriga samt övriga intresserade personer.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Schizofrenisförbundet
Schizofrenisförbundet 2018-06-13 08:18:17 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Sane - Förbundet Autoimmuna Encefaliter med Psykiatrisk Presentation

Sane är en ideell förening för föräldrar till barn med autoimmuna neuropsykiatriska tillstånd, personer som själva har sådana tillstånd och professionella.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Sane - Förbundet Autoimmuna Encefaliter med Psykiatrisk Presentation
Sane - Förbundet Autoimmuna Encefaliter med Psykiatrisk Presentation 2018-06-13 08:12:49 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och unga med rörelsehinder och deras föräldrar och syskon.

Anhöriga och närstående, Barn
Läs mer >> om Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 2018-06-13 08:08:56 Anhöriga och närstående, Barn

Riksförbundet för ME-patienter

Riksföreningen för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som organiserar patienter med ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom).

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet för ME-patienter
Riksförbundet för ME-patienter 2018-06-12 16:23:35 Anhöriga och närstående, Vuxna

RG Aktiv Rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering har som vision att personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar ska ha ett rikt och inspirerande liv.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om RG Aktiv Rehabilitering
RG Aktiv Rehabilitering 2018-06-12 16:13:55 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet verkar för att sprida information om reumatiska sjukdomar och stödja personer med reumatiska problem.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet 2018-06-12 16:09:26 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Prader-Willi Föreningen i Sverige

Prader - Willi Föreningen i Sverige (PWS) är för personer med Prader Willis syndrom, deras familjer och anhöriga, samt personal på boenden, skola, förskolor och olika vårdinrättningar.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Prader-Willi Föreningen i Sverige
Prader-Willi Föreningen i Sverige 2018-06-12 16:03:11 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Personskadeförbundet RTP
Personskadeförbundet RTP 2018-06-12 15:15:40 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet arbetar för personer som har Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Parkinsonförbundet
Parkinsonförbundet 2018-06-12 15:11:03 Anhöriga och närstående, Vuxna

Organiserade Autister

Organiserade Autister (OA) är en intresseförening bildad av och för autister, alltså människor som har eller tror sig sannolikt kunna få en diagnos inom autismspektrumet.

Vuxna
Läs mer >> om Organiserade Autister
Organiserade Autister 2018-06-12 14:43:33 Vuxna

Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som vill stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), hoarding (tvångsmässigt samlande) och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Svenska OCD-förbundet
Svenska OCD-förbundet 2018-06-12 14:35:32 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Nätverket för spinal muskelatrofi

Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA) är en patientförening med syfte att föra samman människor som lever och arbetar med diagnosen spinal muskelatrofi (SMA) för utbyte, stöd och information.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Nätverket för spinal muskelatrofi
Nätverket för spinal muskelatrofi 2018-06-12 14:30:32 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Neuro

Neuro arbetar för ett samhälle där personer med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Förbundet ger stöd till medlemmarna, bidrar till forskning och bildar opinion.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Neuro
Neuro 2018-06-08 10:24:54 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Mind

​Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Mind
Mind 2018-06-08 09:51:04 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Mag- och tarmförbundet

Mag- och tarmförbundet är för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Mag- och tarmförbundet
Mag- och tarmförbundet 2018-06-08 09:47:15 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Intressegruppen för assistansberättigade

Intressegruppen för assistansberättigade (IfA) är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden och arbetar med rättigheterna kring den personliga assistansen genom påverkansarbete, medlemsstöd, utbildningar och kompetensutveckling.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Intressegruppen för assistansberättigade
Intressegruppen för assistansberättigade 2018-06-08 09:31:43 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en organisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de har stomi/reservoaropererade eller inte samt närstående och övriga intresserade.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet
ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet 2018-06-08 09:07:47 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är för personer med med hörselnedsättning eller dövhet, tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom och deras anhöriga.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Hörselskadades Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund 2018-06-05 11:09:09 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 2018-06-05 10:57:37 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) arbetar på olika sätt med att stödja familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter och sprider information om hur man kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter.

Anhöriga och närstående, Barn
Läs mer >> om Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2018-06-04 16:14:47 Anhöriga och närstående, Barn

Föreningen 22q11

Föreningen 22q11 sprider information och kunskap om syndromet 22q11.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Föreningen 22q11
Föreningen 22q11 2018-06-04 15:45:35 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Föreningen för de Neurosedynskadade

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) är en organisation för personer som har fått skador på grund av moderns intag av läkemedlet Neurosedyn samt andra personer med omfattande medfödda eller förvärvade extremitetsskador.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Föreningen för de Neurosedynskadade
Föreningen för de Neurosedynskadade 2018-06-04 15:30:00 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Föreningen JAG

Föreningen JAG jobbar med politisk påverkan för att i första hand försvara assistansreformen och rätten till assistans för de som har de största funktionsnedsättningarna.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Föreningen JAG
Föreningen JAG 2018-06-04 15:26:23 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer (FHDBF) är öppen för hörselskadade och döva i alla åldrar samt deras familjer och vänner.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer
Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer 2018-06-04 15:23:11 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Förbundet Sveriges Dövblinda

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) arbetar för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Förbundet Sveriges Dövblinda
Förbundet Sveriges Dövblinda 2018-06-04 15:12:27 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består 41 medlemsförbund. Deras uppdrag är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och myndigheter.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige 2018-06-04 15:02:20 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Riksförbundet FUB – för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

FUB sprider information om intellektuell funktionsnedsättning och arbetar för att alla med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet FUB – för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Riksförbundet FUB – för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 2018-06-04 14:59:00 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Fragile-X-föreningen

Föreningen ger kunskap om Fragile-X, stödjer forskning inom område och bevakar medlemmarnas gemensamma intressen i samhället.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Fragile-X-föreningen
Fragile-X-föreningen 2018-06-04 14:53:24 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Forum - Kvinnor och Funktionshinder

Forum - Kvinnor och Funktionshinder (FQ) arbetar för att motverka alla former av diskriminering och hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Vuxna
Läs mer >> om Forum - Kvinnor och Funktionshinder
Forum - Kvinnor och Funktionshinder 2018-06-04 14:49:41 Vuxna

Fibromyalgiförbundet

Fibromyalgiförbundet vill öka förståelsen för fibromyalgi och hoppas på det sättet hjälpa och stödja personer som drabbats av sjukdomen.

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Fibromyalgiförbundet
Fibromyalgiförbundet 2018-06-04 14:32:42 Anhöriga och närstående, Vuxna

Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Epilepsiförbundet 2018-06-04 14:27:22 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) tillvaratar dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Dövas Riksförbund 2018-06-04 14:13:34 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och språkstörda Barn

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) är för döva, hörselskadade, språkstörda barn och deras familjer.

Anhöriga och närstående, Barn
Läs mer >> om Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och språkstörda Barn
Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och språkstörda Barn 2018-06-04 14:09:54 Anhöriga och närstående, Barn

Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, samt till anhöriga och andra intresserade.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Dyslexiförbundet FMLS
Dyslexiförbundet FMLS 2018-06-04 10:56:00 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Unga rörelsehindrade

Unga rörelsehindrade är en underavdelning inom DHR. Unga rörelsehindrade vill påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga.

Barn, Vuxna
Läs mer >> om Unga rörelsehindrade
Unga rörelsehindrade 2018-06-04 10:48:53 Barn, Vuxna

Föreningen för kortvuxna

Föreningen För Kortvuxna (FKV) är en rikstäckande förening, som är en underavdelning inom DHR. Kortvuxna och föräldrar till kortvuxna barn får stöd och gemenskap.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Föreningen för kortvuxna
Föreningen för kortvuxna 2018-06-04 10:40:33 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 2018-06-04 10:32:12 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) ger stöd och information till personer med cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi samt till deras anhöriga.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet Cystisk Fibros 2018-06-04 10:05:05 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Svenska Celiakiförbundet

Svenska Celiakiförbundet företräder de som inte tål gluten, laktos, mjölkprotein eller soja.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Svenska Celiakiförbundet
Svenska Celiakiförbundet 2018-06-04 10:00:00 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) är en rikstäckande organisation för personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, kronisk ITP och närbesläktade blödningsrubbningar samt anhöriga och medicinsk personal.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2018-06-04 09:48:25 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans vänder sig till personer som har upplevt depression, bipolär sjukdom, utmattningsdepression ("utbrändhet") eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression) och deras närstående.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet Balans
Riksförbundet Balans 2018-06-04 09:44:36 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund (AHR) stödjer anhöriga och anhörigvårdare.

Anhöriga och närstående
Läs mer >> om Anhörigas Riksförbund
Anhörigas Riksförbund 2018-05-29 13:53:44 Anhöriga och närstående

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom samt anhöriga och yrkesverksamma.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention 2018-05-29 12:53:26 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Afasiförbundet

Afasiförbundet är en organisation för barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga.

Barn, Vuxna
Läs mer >> om Afasiförbundet
Afasiförbundet 2018-05-29 12:53:09 Barn, Vuxna

Autism Sverige

Autism Sverige arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Autism Sverige
Autism Sverige 2018-05-29 12:49:56 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

Intresseorganisationer-gammal

Läs mer >> om Intresseorganisationer-gammal
Intresseorganisationer-gammal 2018-05-29 12:49:20

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

Du som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten och ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Läs mer >> om SoL och LSS vid funktionsnedsättning
SoL och LSS vid funktionsnedsättning 2018-05-28 11:18:39

Om webbplatsen

Läs mer >> om Om webbplatsen
Om webbplatsen 2018-05-22 09:40:04

Personligt stöd i arbetslivet

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd i arbetslivet av till exempel personligt biträde och psykosocialt anpassningsstöd.

Läs mer >> om Personligt stöd i arbetslivet
Personligt stöd i arbetslivet 2018-05-02 11:23:22

Tolk

Barn som har en hörselnedsättning, är döv, dövblind, har svårt att prata, läsa eller skriva, kan få tolkning. Det gäller även om barnet inte pratar svenska.

Läs mer >> om Tolk
Tolk 2018-04-26 11:38:57

Tolk

Du som har en hörselnedsättning, är döv, dövblind, har svårt att prata, läsa eller skriva, kan få tolkning. Det gäller även om du inte pratar svenska.

Läs mer >> om Tolk
Tolk 2018-04-26 11:38:57

Kommunikativt och kognitivt stöd

Kognitivt stöd kan hjälpa personer att till exempel komma ihåg och planera saker. Kommunikationsstöd kan underlätta kontakt och samtal mellan människor.

Läs mer >> om Kommunikativt och kognitivt stöd
Kommunikativt och kognitivt stöd 2018-04-26 11:37:10

Kommunikativt och kognitivt stöd

Kognitivt stöd kan hjälpa personer att till exempel komma ihåg och planera saker. Kommunikationsstöd kan underlätta kontakt och samtal mellan människor.

Läs mer >> om Kommunikativt och kognitivt stöd
Kommunikativt och kognitivt stöd 2018-04-26 11:37:10

Individuell plan och samordnad individuell plan

När ditt barn har en funktionsnedsättning och har många olika kontakter med kommunen och landstinget, kan det underlätta att ni alla träffas på ett möte. Du kan då begära ett möte hos någon av dina kontakter inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Läs mer >> om Individuell plan och samordnad individuell plan
Individuell plan och samordnad individuell plan 2018-04-25 11:22:38

Individuell plan och samordnad individuell plan

Om du har många olika kontakter med kommunen och hälso- och sjukvården , kan det underlätta att ni alla träffas på ett möte. Du kan då begära ett sådant möte hos någon av dina kontakter.

Läs mer >> om Individuell plan och samordnad individuell plan
Individuell plan och samordnad individuell plan 2018-04-25 11:22:38

Individuell plan och samordnad individuell plan

När ditt barn har flera kontakter med kommun och landsting, kan det underlätta att ni alla träffas på ett möte. Du kan då begära ett möte hos någon av dina kontakter inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Läs mer >> om Individuell plan och samordnad individuell plan
Individuell plan och samordnad individuell plan 2018-04-25 11:22:38

Tolk, kognitivt stöd och kommunikationsstöd

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp med tolkning och kommunikationsstöd. Om du inte pratar svenska har du rätt till tolk.

Läs mer >> om Tolk, kognitivt stöd och kommunikationsstöd
Tolk, kognitivt stöd och kommunikationsstöd 2018-04-24 09:46:32

Tolk, kognitivt stöd och kommunikationsstöd

Barn som har en funktionsnedsättning kan få hjälp med tolkning och kommunikationsstöd.

Läs mer >> om Tolk, kognitivt stöd och kommunikationsstöd
Tolk, kognitivt stöd och kommunikationsstöd 2018-04-24 09:46:32

Fotsjukvård

Fotsjukvården behandlar personer som har fotproblem på grund av sjukdomar. För att besöka en fotterapeut behöver du en remiss från läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. Du betalar patientavgift och högkostnadsskyddet gäller.

Läs mer >> om Fotsjukvård
Fotsjukvård 2018-04-24 09:42:39

Fotsjukvård

Fotsjukvården behandlar personer som har fotproblem på grund av sjukdomar. För att besöka en fotterapeut behöver du en remiss från läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska. Du betalar patientavgift och högkostnadsskyddet gäller.

Läs mer >> om Fotsjukvård
Fotsjukvård 2018-04-24 09:42:39

Information för barn

Det finns informationsmaterial och appar för barn som har kontakt med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Läs mer >> om Information för barn
Information för barn 2018-04-17 13:06:24

Hälso- och sjukvård på webben

Det finns olika webbplatser med information om hälso- och sjukvården för dig som är patient eller yrkesverksam.

Läs mer >> om Hälso- och sjukvård på webben
Hälso- och sjukvård på webben 2018-04-16 14:37:15

Ekonomiskt stöd och bidrag vid studier

För dig med funktionsnedsättning finns särskilt ekonomiskt stöd vid studier.

Läs mer >> om Ekonomiskt stöd och bidrag vid studier
Ekonomiskt stöd och bidrag vid studier 2018-04-04 15:54:47

Ekonomiskt stöd och bidrag för elever

För elever med funktionsnedsättning finns det olika bidrag som går att ansöka om.

Läs mer >> om Ekonomiskt stöd och bidrag för elever
Ekonomiskt stöd och bidrag för elever 2018-04-04 15:54:47

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa Region Stockholm

Stora delar av kollektivtrafiken i Region Stockholm är tillgänglig för personer med en funktionsnedsättning. Barn som har svårt att förflytta sig eller använda kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Läs mer >> om Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa Region Stockholm
Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa Region Stockholm 2018-04-04 14:13:47

Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa i Stockholms län

Stora delar är kollektivtrafiken i Region Stockholm är tillgänglig för dig med en funktionsnedsättning. Om du har svårt att förflytta sig eller använda kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Läs mer >> om Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa i Stockholms län
Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresa i Stockholms län 2018-04-04 14:13:47

Båt, flyg och tåg

Det finns stöd och service för dig med funktionsnedsättning som ska resa med båt, flyg och tåg.

Läs mer >> om Båt, flyg och tåg
Båt, flyg och tåg 2018-04-04 14:10:50

Båt, flyg och tåg

Det finns stöd och service för barn med funktionsnedsättning som ska resa med båt, flyg och tåg.

Läs mer >> om Båt, flyg och tåg
Båt, flyg och tåg 2018-04-04 14:10:50

Kurser och studieförbund

För dig med en funktionsnedsättning finns det kurser och studiecirklar med olika innehåll och inriktning.

Läs mer >> om Kurser och studieförbund
Kurser och studieförbund 2018-04-03 13:24:00

Tillgängliga teatrar och biografer i Stockholm

De flesta teatrar och biografer är tillgängliga för barn med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Tillgängliga teatrar och biografer i Stockholm
Tillgängliga teatrar och biografer i Stockholm 2018-04-03 12:57:50

Tillgängliga teatrar och biografer i Stockholm

Vissa teatrar och biografer är tillgängliga för dig med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Tillgängliga teatrar och biografer i Stockholm
Tillgängliga teatrar och biografer i Stockholm 2018-04-03 12:57:50

Tillgängliga museer och upplevelser i Stockholm

De flesta museer är tillgängliga för dig med funktionsnedsättning. Det gäller även för flera upplevelser, till exempel Bodyflight och Gröna Lund.

Läs mer >> om Tillgängliga museer och upplevelser i Stockholm
Tillgängliga museer och upplevelser i Stockholm 2018-04-03 12:52:23

Tillgängliga museer och upplevelser i Stockholm

De flesta museer och upplevelser är tillgängliga för barn med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Tillgängliga museer och upplevelser i Stockholm
Tillgängliga museer och upplevelser i Stockholm 2018-04-03 12:52:23

Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer

Vissa nationalparker, semesteranläggningar och resebyråer satsar extra på tillgänglighet och service för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer
Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer 2018-04-03 12:49:37

Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer

Vissa nationalparker, semesteranläggningar och resebyråer satsar extra på tillgänglighet och service för dig med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer
Tillgängliga nationalparker, semesterboenden och resebyråer 2018-04-03 12:49:37

Barn eller syskon som närstående

Barn har rätt att få information, råd och stöd när en förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor hos, har en psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom/skada eller missbruk. Detsamma gäller om den vuxna personen avlider. Du som är syskon kan även få samtalsstöd och rådgivning.

Läs mer >> om Barn eller syskon som närstående
Barn eller syskon som närstående 2018-04-03 08:23:18

Hörsel- synhjälpmedel

Du som har en hörsel- eller synnedsättning kan få hjälpmedel, såsom hörapparat och förstoringsprogram till datorn.

Läs mer >> om Hörsel- synhjälpmedel
Hörsel- synhjälpmedel 2018-03-28 16:04:29

Hörsel- synhjälpmedel

Barn med en hörsel- eller synnedsättning kan få hjälpmedel, såsom hörapparat och förstoringsprogram till datorn.

Läs mer >> om Hörsel- synhjälpmedel
Hörsel- synhjälpmedel 2018-03-28 16:04:29

Inkontinenshjälpmedel

Vuxna med inkontinens kan få inkontinenshjälpmedel.

Läs mer >> om Inkontinenshjälpmedel
Inkontinenshjälpmedel 2018-03-28 16:03:23

Inkontinenshjälpmedel

Barn med inkontinens kan få inkontinenshjälpmedel.

Läs mer >> om Inkontinenshjälpmedel
Inkontinenshjälpmedel 2018-03-28 16:03:23

Kognitiva och kommunikativa hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel för dig som behöver kognitivt och kommunikativt stöd.

Läs mer >> om Kognitiva och kommunikativa hjälpmedel
Kognitiva och kommunikativa hjälpmedel 2018-03-28 16:02:33

Kognitiva och kommunikativa hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel för barn som behöver kognitivt och kommunikativt stöd.

Läs mer >> om Kognitiva och kommunikativa hjälpmedel
Kognitiva och kommunikativa hjälpmedel 2018-03-28 16:02:33

Munmotoriska hjälpmedel

Munmotoriska hjälpmedel (orofaciala hjälpmedel) är hjälpmedel för att äta, dricka och träna munmotoriken.

Läs mer >> om Munmotoriska hjälpmedel
Munmotoriska hjälpmedel 2018-03-28 16:01:29

Munmotoriska hjälpmedel

Munmotoriska hjälpmedel (orofaciala hjälpmedel) är hjälpmedel för att äta, dricka och träna munmotoriken.

Läs mer >> om Munmotoriska hjälpmedel
Munmotoriska hjälpmedel 2018-03-28 16:01:29

Rörelsehjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta om du har svårt att röra dig, till exempel rollator och rullstol.

Läs mer >> om Rörelsehjälpmedel
Rörelsehjälpmedel 2018-03-28 16:00:25

Rörelsehjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta om barnet har svårt att röra sig, till exempel rollator och rullstol.

Läs mer >> om Rörelsehjälpmedel
Rörelsehjälpmedel 2018-03-28 16:00:25

Fritidshjälpmedel

Flera organisationer hyr ut fritidshjälpmedel. Region Stockholm kan inte förskriva fritidshjälpmedel.

Läs mer >> om Fritidshjälpmedel
Fritidshjälpmedel 2018-03-28 15:57:10

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel hjälper dig som har en funktionsnedsättning att träna, motionera och utöva fritidsaktiviteter. Flera organisationer hyr ut fritidshjälpmedel. Vissa hjälpmedel till barn kan förskrivas. I övrigt förskrivs inte fritidshjälpmedel i Region Stockholm.

Läs mer >> om Fritidshjälpmedel
Fritidshjälpmedel 2018-03-28 15:57:10

Fritidshjälpmedel

Flera organisationer hyr ut fritidshjälpmedel. Region Stockholm kan inte förskriva fritidshjälpmedel.

Läs mer >> om Fritidshjälpmedel
Fritidshjälpmedel 2018-03-28 15:57:10

Fritidshjälpmedel

Flera föreningar hyr ut fritidshjälpmedel. Vissa hjälpmedel till barn kan förskrivas. I övrigt förskrivs inte fritidshjälpmedel i Region Stockholm.

Läs mer >> om Fritidshjälpmedel
Fritidshjälpmedel 2018-03-28 15:57:10

Ansökan och överklagan

När du vill ansökan om något från kommunen eller Försäkringskassan så skriver du en ansökan. Om du inte är nöjd med deras beslut kan du göra en överklagan.

Läs mer >> om Ansökan och överklagan
Ansökan och överklagan 2018-03-28 15:44:23

Ansökan och överklagan

När du vill ansökan om något från kommunen eller Försäkringskassan så skriver du en ansökan. Om du inte är nöjd med deras beslut kan du göra en överklagan.

Läs mer >> om Ansökan och överklagan
Ansökan och överklagan 2018-03-28 15:44:23

Ansökan och överklagan

För att få stöd i vardagen behöver du göra en ansökan till din kommun. Om du får avslag eller om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Läs mer >> om Ansökan och överklagan
Ansökan och överklagan 2018-03-28 15:44:23

Olika boendeformer

Det finns olika former av anpassat boende som du kan ansöka om i din kommun.

Läs mer >> om Olika boendeformer
Olika boendeformer 2018-03-28 15:04:42

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan få bostaden anpassad efter dina behov.

Läs mer >> om Bostadsanpassning
Bostadsanpassning 2018-03-28 15:01:39

Bostadsanpassning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ansöka om ekonomiskt stöd för att anpassa bostaden efter barnets behov.

Läs mer >> om Bostadsanpassning
Bostadsanpassning 2018-03-28 15:01:39

Ekonomiskt bidrag för bostad

Du som har en funktionsnedsättning kan i vissa fall ansöka om ekonomiskt bidrag till boendekostnaden.

Läs mer >> om Ekonomiskt bidrag för bostad
Ekonomiskt bidrag för bostad 2018-03-28 14:56:08

Kommunalt bostadsbidrag

Du som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Kommunalt bostadsbidrag
Kommunalt bostadsbidrag 2018-03-28 14:56:08

Bilstöd och parkeringstillstånd

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ansöka om ekonomiskt stöd för att köpa och anpassa bilen efter barnets behov. Du kan även ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läs mer >> om Bilstöd och parkeringstillstånd
Bilstöd och parkeringstillstånd 2018-03-21 12:31:32

Bilstöd, körkort och parkeringstillstånd

Du som är förälder kan ansöka om bilstöd för att köpa eller anpassa bilen efter ditt barns behov. Vid ansökan om körkortstillstånd har Transportstyrelsen olika medicinska krav beroende på funktionsnedsättning. Föräldrar kan även ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade om barnet inte kan lämnas ensam utanför bilen.

Läs mer >> om Bilstöd, körkort och parkeringstillstånd
Bilstöd, körkort och parkeringstillstånd 2018-03-21 12:31:32

Bilstöd, körkort och parkeringstillstånd

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bilstöd för att köpa och anpassa bilen efter ditt behov. Vid ansökan om körkortstillstånd har Transportstyrelsen olika medicinska krav beroende på funktionsnedsättning. Du kan ansöka om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.

Läs mer >> om Bilstöd, körkort och parkeringstillstånd
Bilstöd, körkort och parkeringstillstånd 2018-03-21 12:31:32

Utredning av funktionsnedsättningar

Det finns flera mottagningar du kan kontakta om du tror att ditt barn har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Läs mer >> om Utredning av funktionsnedsättningar
Utredning av funktionsnedsättningar 2018-03-15 14:13:39

Utredning av funktionsnedsättningar

Det finns flera mottagningar du kan kontakta om du tror att du har en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Läs mer >> om Utredning av funktionsnedsättningar
Utredning av funktionsnedsättningar 2018-03-15 14:13:39

Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning är till för personer med vissa funktionsnedsättningar.

Läs mer >> om Daglig verksamhet och sysselsättning
Daglig verksamhet och sysselsättning 2018-03-07 11:36:33

Arbetshjälpmedel

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan hjälpa till med anpassningar och arbetshjälpmedel på din arbetsplats när du har en funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Arbetshjälpmedel
Arbetshjälpmedel 2018-03-07 11:34:32

Ekonomiskt stöd i arbetslivet

Det finns olika former av ekonomiskt stöd som kan underlätta för dig med funktionsnedsättning att hitta ett arbete.

Läs mer >> om Ekonomiskt stöd i arbetslivet
Ekonomiskt stöd i arbetslivet 2018-03-07 11:31:15

Habilitering & Hälsas stöd till anhöriga

Habilitering & Hälsa ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också råd och stöd till anhöriga.

Läs mer >> om Habilitering & Hälsas stöd till anhöriga
Habilitering & Hälsas stöd till anhöriga 2018-03-07 10:49:32

Barn eller syskon som närstående

Barn som är närstående har rätt att få information, råd och stöd när en förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor hos har en funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, allvarlig sjukdom/skada eller ett missbruk. Detsamma gäller även om den vuxne avlider. Du som är syskon kan även få samtalsstöd och rådgivning.

Läs mer >> om Barn eller syskon som närstående
Barn eller syskon som närstående 2018-03-07 10:02:00

Ekonomiskt stöd vid arbetsfrånvaro

Det finns ekonomiskt stöd om du behöver avstå från ditt arbete när du till exempel är på rehabilitering eller om du är sjuk ofta.

Läs mer >> om Ekonomiskt stöd vid arbetsfrånvaro
Ekonomiskt stöd vid arbetsfrånvaro 2018-03-06 08:45:53

Ekonomiskt stöd vid arbetsfrånvaro

Det finns ekonomiskt stöd vid arbetsfrånvaro som kan ansöka om.

Läs mer >> om Ekonomiskt stöd vid arbetsfrånvaro
Ekonomiskt stöd vid arbetsfrånvaro 2018-03-06 08:45:53

Merkostnadsersättning för vuxna

Du som har merkostnader på grund av din funktionsnedsättning kan ansöka om merkostnadsersättning från Försäkringskassan.

Läs mer >> om Merkostnadsersättning för vuxna
Merkostnadsersättning för vuxna 2018-03-06 08:33:21

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en kommunal service. Där kan du få rådgivning om din ekonomi och praktiska råd om hur du ska hantera dina skulder.

Läs mer >> om Budget- och skuldrådgivning
Budget- och skuldrådgivning 2018-03-02 11:06:23

Bilstöd

Bilstöd är ett bidrag från Försäkringskassan som du kan ansöka om, om du har en funktionsnedsättning som ger stora svårigheter vid förflyttning eller att åka kollektivt.

Läs mer >> om Bilstöd
Bilstöd 2018-03-02 11:04:35

Aktivitets- och sjukersättning

Du kan ansöka om aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta. Ansökan görs till Försäkringskassan.

Läs mer >> om Aktivitets- och sjukersättning
Aktivitets- och sjukersättning 2018-03-02 10:59:19

Ekonomiskt stöd och bidrag vid studier

Du som är student med funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för vissa studier och studiestöd från Centrala studiestödsnämnden.

Läs mer >> om Ekonomiskt stöd och bidrag vid studier
Ekonomiskt stöd och bidrag vid studier 2018-03-02 10:53:25

Ekonomiskt bidrag för bostad

Du som har en funktionsnedsättning kan i vissa fall ansöka om ekonomiskt bidrag för din boendekostnad.

Läs mer >> om Ekonomiskt bidrag för bostad
Ekonomiskt bidrag för bostad 2018-03-02 10:50:25

Ansökan och överklagan

För att få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan eller insatser och stöd från kommunen behöver du göra en ansökan. Om du får avslag eller om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Läs mer >> om Ansökan och överklagan
Ansökan och överklagan 2018-03-02 10:46:16

Ansökan och överklagan

När du vill ansökan om stöd från kommunen eller Försäkringskassan så skriver du en ansökan. Om du inte är nöjd med deras beslut kan du göra en överklagan.

Läs mer >> om Ansökan och överklagan
Ansökan och överklagan 2018-03-02 10:46:16

Myndigheter

Vissa myndigheter har speciellt ansvar för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som andra.

Läs mer >> om Myndigheter
Myndigheter 2018-02-21 09:20:35

Lagar

Här finns information om svenska lagar, till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och patientlagen.

Läs mer >> om Lagar
Lagar 2018-02-21 09:20:14

FN:s konventioner

Ett flertal konventioner tar upp funktionsnedsättning.

Läs mer >> om FN:s konventioner
FN:s konventioner 2018-02-21 09:20:14

Habilitering

Habilitering är insatser till en person som har en medfödd funktionsnedsättning eller som tidigt i livet fått en funktionsnedsättning. Insatserna ska förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen innebär och bidra till ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Läs mer >> om Habilitering
Habilitering 2018-02-21 09:19:35

Habilitering

Habilitering är insatser till en person som har en medfödd funktionsnedsättning eller som tidigt i livet fått en funktionsnedsättning. Insatserna ska förebygga och minska de svårigheter som funktionsnedsättningen innebär och bidra till ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Läs mer >> om Habilitering
Habilitering 2018-02-21 09:19:35

Missbruk och beroende

Om ditt barn eller ungdom har ett beroende eller missbruk kan du kontakta din husläkare eller en beroendemottagning. Du kan också få hjälp via olika hjälplinjer.

Läs mer >> om Missbruk och beroende
Missbruk och beroende 2018-02-21 09:18:31

Missbruk och beroende

Om du har ett beroende eller missbruk kan du kontakta din husläkare eller en beroendemottagning. Du kan också få hjälp via olika hjälplinjer.

Läs mer >> om Missbruk och beroende
Missbruk och beroende 2018-02-21 09:18:31

Rehabilitering

Rehabilitering är insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommit efter till exempel en olycka eller sjukdom. Det kan vara efter stroke, ryggmärgsskada eller förvärvad hjärnskada. Insatserna ska bidra till att personen får tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga och skapa förutsättningar för ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Läs mer >> om Rehabilitering
Rehabilitering 2018-02-21 09:17:33

Rehabilitering

Rehabilitering är insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommit efter till exempel en olycka eller sjukdom. Det kan vara efter stroke, ryggmärgsskada eller förvärvad hjärnskada. Insatserna ska bidra till att personen får tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga och skapa förutsättningar för ett självständigt liv och delaktighet i samhället

Läs mer >> om Rehabilitering
Rehabilitering 2018-02-21 09:17:33

Råd och stöd

Om du vill ha råd och stöd så finns det många olika mottagningar som du kan kontakta.

Läs mer >> om Råd och stöd
Råd och stöd 2018-02-21 08:40:40

Råd och stöd

Det finns olika mottagningar som du kan vända dig till om ditt barn behöver prata med någon. Det kan till exempel handla om problem med familjen eller kompisar eller att livet känns jobbigt.

Läs mer >> om Råd och stöd
Råd och stöd 2018-02-21 08:40:40

Tandvård

Det finns speciella tandvårdsmottagningar för barn med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Tandvård
Tandvård 2018-02-21 08:39:00

Tandvård

För dig med funktionsnedsättning finns olika former av ekonomiskt stöd till tandvård. Det finns också tandvårdsmottagningar som är tillgängliga.

Läs mer >> om Tandvård
Tandvård 2018-02-21 08:39:00

Vårdmottagningar i region Stockholm

Hälso- och sjukvården ska ge vård på lika villkor för hela befolkningen. Barn som har en funktionsnedsättning ska i första hand vända sig till samma vårdmottagningar som alla andra.

Läs mer >> om Vårdmottagningar i region Stockholm
Vårdmottagningar i region Stockholm 2018-02-21 08:38:37

Vårdmottagningar i Region Stockholm

Hälso- och sjukvården ska ge vård på lika villkor för hela befolkningen. Du som har en funktionsnedsättning ska i första hand vända sig till samma vårdmottagningar som alla andra.

Läs mer >> om Vårdmottagningar i Region Stockholm
Vårdmottagningar i Region Stockholm 2018-02-21 08:38:37

Myndigheter för skola

Det finns flera myndigheter som ansvarar för skola och utbildning.

Läs mer >> om Myndigheter för skola
Myndigheter för skola 2018-02-21 08:36:05

Anpassning och stöd i skolan

Elever med funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälpmedel för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Läraren ska anpassa undervisningen till eleverna. Rektorn har det yttersta ansvaret för att alla elever når kunskapsmålen.

Läs mer >> om Anpassning och stöd i skolan
Anpassning och stöd i skolan 2018-02-21 08:35:34

Läger och kollo

Det finns olika läger och kollon för vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Läger och kollo
Läger och kollo 2018-02-21 08:34:00

Läger och kollo

Det finns olika läger och kollo beroende på barnets intresse.

Läs mer >> om Läger och kollo
Läger och kollo 2018-02-21 08:34:00

Ekonomiskt stöd och bidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av ekonomiskt stöd.

Läs mer >> om Ekonomiskt stöd och bidrag
Ekonomiskt stöd och bidrag 2018-02-21 08:28:04

Ekonomiskt stöd och bidrag för dig som anhörig

Du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av ekonomiskt stöd.

Läs mer >> om Ekonomiskt stöd och bidrag för dig som anhörig
Ekonomiskt stöd och bidrag för dig som anhörig 2018-02-21 08:28:00

Fonder och stipendier

Här på Funktionshindersguiden hittar du fonder, stiftelser och stipendier inom funktionshinderområdet.

Läs mer >> om Fonder och stipendier
Fonder och stipendier 2018-02-21 08:26:00

Stöd i arbetslivet

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälpmedel, ekonomiskt bidrag och personligt stöd för att kunna arbeta.

Läs mer >> om Stöd i arbetslivet
Stöd i arbetslivet 2018-02-21 08:25:00

Bostad

Du kan ansöka om lägenhet hos Bostadsförmedlingen i Stockholm eller ett privat bostadsföretag. Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om att anpassa din bostad efter dina behov.

Läs mer >> om Bostad
Bostad 2018-02-21 08:24:05

Boende och bostadsanpassning

Bostaden kan anpassas efter barnets behov, till exempel så att barnet kan ta sig in och ut ur bostaden och förflytta sig inomhus. Det finns även boende för barn med funktionsnedsättning som du ansöker om i din kommun.

Läs mer >> om Boende och bostadsanpassning
Boende och bostadsanpassning 2018-02-21 08:24:05

Fritidsaktiviteter

Det finns flera webbplatser med samlad information om fritidsaktiviteter för barn med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter 2018-02-21 08:23:00

Fritid, kultur och motion

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter som alla andra.

Läs mer >> om Fritid, kultur och motion
Fritid, kultur och motion 2018-02-21 08:23:00

Fritidsaktiviteter

Det finns flera webbplatser med samlad information om fritidsaktiviteter för dig med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter 2018-02-21 08:23:00

Fritid, kultur och motion

Barn med en funktionsnedsättning ska kunna delta i fritidsaktiviteter och kulturella evenemang som alla andra. Många aktiviteter är anpassade för barn som behöver särskilt stöd.

Läs mer >> om Fritid, kultur och motion
Fritid, kultur och motion 2018-02-21 08:23:00

Resa med barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service vid resor med olika transportmedel.

Läs mer >> om Resa med barn med funktionsnedsättning
Resa med barn med funktionsnedsättning 2018-02-21 08:22:34

Resa med funktionsnedsättning

Du som har funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service vid resor med olika transportmedel.

Läs mer >> om Resa med funktionsnedsättning
Resa med funktionsnedsättning 2018-02-21 08:22:34

Föreningar och intresseorganisationer

Det finns föreningar och intresseorganisationer som ger stöd till barn med en funktionsnedsättning. Ofta finns det både riksförbund och regionala- och lokala föreningar.

Läs mer >> om Föreningar och intresseorganisationer
Föreningar och intresseorganisationer 2018-02-21 08:22:06

Föreningar och intresseorganisationer

Det finns föreningar och intresseorganisationer som erbjuder stöd och hjälp till dig som har en funktionsnedsättning. Ofta finns det både riksförbund, regionala och lokala föreningar.

Läs mer >> om Föreningar och intresseorganisationer
Föreningar och intresseorganisationer 2018-02-21 08:22:06

Föreningar och intresseorganisationer

Det finns många föreningar och intresseorganisationer som erbjuder stöd och hjälp till dig som är närstående till en person med funktionsnedsättning. Ofta finns det både riksförbund, regionala och lokala föreningar.

Läs mer >> om Föreningar och intresseorganisationer
Föreningar och intresseorganisationer 2018-02-21 08:22:06

Vuxenutbildning

Studenter med funktionsnedsättning har rätt till stöd.

Läs mer >> om Vuxenutbildning
Vuxenutbildning 2018-02-21 08:21:00

Förskola och skola

En del elever med funktionsnedsättning behöver gå i skolor som är anpassade efter deras behov som till exempel anpassad grundskola och gymnasieskola, specialskola eller riksgymnasier för elever med rörelsehinder.

Läs mer >> om Förskola och skola
Förskola och skola 2018-02-21 08:21:00

Hjälpmedel

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta ditt dagliga liv. De flesta hjälpmedel skrivs ut av en förskrivare.

Läs mer >> om Hjälpmedel
Hjälpmedel 2018-02-21 08:20:35

Hjälpmedel

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta barnets dagliga liv. De flesta hjälpmedel skrivs ut av en förskrivare.

Läs mer >> om Hjälpmedel
Hjälpmedel 2018-02-21 08:20:35

Hälso-, sjuk- och tandvård

Här kan du läsa om hur vården fungerar, till exempel journalföring och hur du går till väga när du vill klaga på vården. Region Stockholm har även en policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Hälso-, sjuk- och tandvård
Hälso-, sjuk- och tandvård 2018-02-21 08:20:10

Hälso-, sjuk- och tandvård

Här kan du läsa om hur vården fungerar, till exempel journalföring, och hur du går till väga när du vill klaga på vården. Region Stockholm har även en policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Hälso-, sjuk- och tandvård
Hälso-, sjuk- och tandvård 2018-02-21 08:20:10

Lagar och myndigheter

Här på Funktionshindersguiden finns kortfattad information om de lagar, konventioner och myndigheter som är viktiga för personer som har en funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Lagar och myndigheter
Lagar och myndigheter 2018-02-21 08:18:33

Motion och träning

För barn med funktionsnedsättning finns gym och idrottshallar som är tillgängliga. Det finns även anpassade idrotts- och motionsgrupper.

Läs mer >> om Motion och träning
Motion och träning 2018-02-21 08:17:59

Motion och träning

För vuxna med funktionsnedsättning finns gym och idrottshallar som är tillgängliga. Det finns även anpassade idrotts- och motionsgrupper.

Läs mer >> om Motion och träning
Motion och träning 2018-02-21 08:17:59

Nyanlända

För nyanlända och asylsökande finns flera vägar till vård, stöd och information.

Läs mer >> om Nyanlända
Nyanlända 2018-02-21 08:17:25

Nyanlända

För nyanlända och asylsökande finns flera vägar till vård, stöd och information på olika språk.

Läs mer >> om Nyanlända
Nyanlända 2018-02-21 08:17:25

Sexualitet

I Stockholms län finns flera mottagningar som arbetar med frågor som rör sexualitet. Det finns även webbplatser, böcker och filmer om sexualitet som riktar sig särskilt till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Sexualitet
Sexualitet 2018-02-21 08:16:22

Sexualitet

I Stockholms län finns flera mottagningar som arbetar med frågor som rör sexualitet. Det finns även webbplatser, böcker och filmer om sexualitet som riktar sig särskilt till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Sexualitet
Sexualitet 2018-02-21 08:16:22

Stöd i vardagen för dig som anhörig

För dig som är anhörig eller närstående finns det möjlighet att ansöka om olika stöd för att vardagslivet ska fungera. Kontakta din kommun för att få veta mer om de olika stöden.

Läs mer >> om Stöd i vardagen för dig som anhörig
Stöd i vardagen för dig som anhörig 2018-02-21 08:14:00

Stöd i vardagen

Du med funktionsnedsättning kan ansöka om olika stöd för att vardagslivet ska fungera.

Läs mer >> om Stöd i vardagen
Stöd i vardagen 2018-02-21 08:14:00

Stöd i vardagen

Barn med funktionsnedsättning och deras närstående kan ansöka om olika former av stöd för att vardagslivet ska fungera. Kontakta kommunen för att få veta mer om de olika insatserna.

Läs mer >> om Stöd i vardagen
Stöd i vardagen 2018-02-21 08:14:00

Om Funktionshindersguiden

Funktionshindersguiden är en webbplats med information om stöd och service till barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående.

Läs mer >> om Om Funktionshindersguiden
Om Funktionshindersguiden 2018-02-15 10:27:15

Barn

Här på Funktionshindersguiden hittar du kortfattad information om vilket stöd som finns för barn, 0–17 år, med funktionsnedsättning samt deras föräldrar.

Läs mer >> om Barn
Barn 2018-02-15 10:26:59

Barns rättigheter

Flera myndigheter och organisationer arbetar med frågor som rör barn med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Barns rättigheter
Barns rättigheter 2018-02-15 10:26:59

Vuxna

Här på Funktionshindersguiden hittar du kortfattad information om vilket stöd som finns för dig som är vuxen med funktionsnedsättning.

Läs mer >> om Vuxna
Vuxna 2018-02-15 10:26:34

Start

Läs mer >> om Start
Start 2018-02-15 10:20:10