72 träffar

Sortera kronologiskt
Sortera alfabetiskt
Sortera på material
Text Title Published Type

15 mars 2023

Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (Spes)

Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (Spes) är en rikstäckande ideell organisation som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (Spes)
Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (Spes) 2023-03-15 13:20:56 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

17 januari 2023

MyRight

MyRight är den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om MyRight
MyRight 2023-01-17 14:21:18 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

21 mars 2022

Mirum

Mirum är en ideell förening som erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar upp till 18 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Mirum
Mirum 2022-03-21 15:14:06 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

3 mars 2022

Unga Allergiker

Riksförbundet Unga Allergiker (UA) är ett ideellt riksförbund för barn och unga med astma, allergi och annan överkänslighet. De arbetar med att göra samhället mer tillgängligt och anordnar aktiviteter så som sommarläger, utbildningar, pyssel och medlemsträffar.

Barn, Vuxna
Läs mer >> om Unga Allergiker
Unga Allergiker 2022-03-03 16:19:31 Barn, Vuxna

16 september 2021

Hjärtebarnsfonden

Hjärtebarnsfonden arbetar med att öka kunskapen om och förbättra förutsättningarna för barn med medfött hjärtfel.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Hjärtebarnsfonden
Hjärtebarnsfonden 2021-09-16 10:35:11 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

15 september 2021

Willefonden

Willefonden arbetar för att barn och ungdomar som har en odiagnostiserad sjukdom, ska få en diagnos.

Anhöriga och närstående, Barn
Läs mer >> om Willefonden
Willefonden 2021-09-15 12:32:00 Anhöriga och närstående, Barn

12 maj 2021

CP Sverige

CP Sverige är en diagnosförening för personer med cerebral pares och deras närstående samt yrkesverksamma.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om CP Sverige
CP Sverige 2021-05-12 08:50:21 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

31 juli 2020

Svenska FOP föreningen

Svenska FOP-föreningen är en patientförening för människor som lever med den sällsynta sjukdomen Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), deras närstående och andra intresserade. De har förutom från Sverige, även medlemmar från Norge, Danmark och Finland.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Svenska FOP föreningen
Svenska FOP föreningen 2020-07-31 08:45:53 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

17 juni 2019

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är en patient-, brukar- och anhörigorganisation. De arbetar band annat med att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga och få mer inflytande i vården.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 2019-06-17 10:04:44 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

3 juni 2019

Unga Hörselskadade

Unga Hörselskadade (UH) är en förening för personer 0-30 år som har en hörselskada.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Unga Hörselskadade
Unga Hörselskadade 2019-06-03 11:32:56 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

28 maj 2019

Riksföreningen Grunden Sverige

Riksföreningen Grunden Sverige vänder sig till personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. De arbetar mot att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha en bra bostad, arbete, skola och utbildning och en innehållsrik fritid med möjlighet att uttrycka sig och bestämma själv.

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Riksföreningen Grunden Sverige
Riksföreningen Grunden Sverige 2019-05-28 14:53:18 Anhöriga och närstående, Vuxna

15 februari 2019

Zebrans vänner

Zebrans Vänner är en förening i Stockholmsområdet som organiserar aktiviteter för personer inom autismspektrumet (aspergers, autism) från 18 år. De som driver föreningen har själva diagnos inom autismspektrumet.

Vuxna
Läs mer >> om Zebrans vänner
Zebrans vänner 2019-02-15 08:00:15 Vuxna

13 juni 2018

Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet

Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet (ÅSS) ger stöd till människor med ångest och deras närstående samt verkar för att tillvarata deras intressen i samhället.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet
Riksförbundet Svenska Ångestsyndromsällskapet 2018-06-13 10:09:38 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

13 juni 2018

Ung Autism

Ung Autism är en förening som vill utgöra en mötesplats för föräldrar med möjlighet att få råd och svar på frågor.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Ung Autism
Ung Autism 2018-06-13 10:06:56 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

13 juni 2018

UNG-24/7

UNG-24/7 är en ideell förening som drivs av ungdomar med funktionsnedsättningar.

Barn, Vuxna
Läs mer >> om UNG-24/7
UNG-24/7 2018-06-13 10:04:11 Barn, Vuxna

13 juni 2018

Riksorganisationen Unga Synskadade

Riksorganisationen Unga Synskadade (US) är en organisation bestående av ungdomar med synnedsättning i åldern 12-30 år.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Riksorganisationen Unga Synskadade
Riksorganisationen Unga Synskadade 2018-06-13 10:01:08 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

13 juni 2018

Underbara ADHD

Underbara ADHD är en organisation och digital mötesplats för erfarenhetsutbyte och utbildning som vänder sig till diagnostiserade barn, anhöriga, skola, omsorg, myndigheter och sjukvård.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Underbara ADHD
Underbara ADHD 2018-06-13 09:51:44 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

13 juni 2018

Svenska föreningen för Tubelös Skleros

Svenska föreningen för tuberös skleros (TSC) vill erbjuda stöd, ge möjlighet att utbyta erfarenheter, sprida kunskap om tuberös skleros complex, bevaka aktuell forskning och sprida information om nya rön.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Svenska föreningen för Tubelös Skleros
Svenska föreningen för Tubelös Skleros 2018-06-13 09:38:44 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

13 juni 2018

Svenska Downföreningen

​Svenska Downföreningen vill öka kunskapen om Downs syndrom och bedriver påverkansarbete för full delaktighet och självbestämmande.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Svenska Downföreningen
Svenska Downföreningen 2018-06-13 09:33:43 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

13 juni 2018

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är ett förbund för personer med sällsynta funktionsnedsättningar.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Riksförbundet Sällsynta diagnoser 2018-06-13 09:12:41 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

13 juni 2018

Synskades Riksförbund

Synskadades Riksförbund (SRF) är en organisation för synskadade, såväl blinda som synsvaga.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Synskades Riksförbund
Synskades Riksförbund 2018-06-13 09:03:37 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

13 juni 2018

Stödorganisationer för personer med psykisk ohälsa

Stödorganisationer för personer med psykiska problem ​Region Stockholm har en lista på organisationer som erbjuder stöd och hjälp till personer som har psykiska problem, beroende och/eller ätstörningsproblem samt deras närstående.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Stödorganisationer för personer med psykisk ohälsa
Stödorganisationer för personer med psykisk ohälsa 2018-06-13 08:54:05 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

13 juni 2018

STROKE - Riksförbundet

STROKE-Riksförbundet arbetar för att sprida kunskap om stroke, riskfaktorer, symtom och konsekvenser.

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om STROKE - Riksförbundet
STROKE - Riksförbundet 2018-06-13 08:49:41 Anhöriga och närstående, Vuxna

13 juni 2018

Stamningsförbundet

Stamningsförbundet verkar för ökad kunskap om stamning och arbetar för att skapa en bra och tillåtande miljö för personer som stammar.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Stamningsförbundet
Stamningsförbundet 2018-06-13 08:43:56 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

13 juni 2018

Spin-off

Spin-off är en intresseförening för diagnosgruppen spina bifida (ryggmärgsbråck), anhöriga och andra intresserade.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Spin-off
Spin-off 2018-06-13 08:38:43 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

13 juni 2018

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) är en organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, deras anhöriga och andra som vill stödja förbundets arbete.

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 2018-06-13 08:31:32 Anhöriga och närstående, Vuxna

13 juni 2018

Schizofrenisförbundet

Schizofreniförbundet organiserar personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar, deras anhöriga samt övriga intresserade personer.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Schizofrenisförbundet
Schizofrenisförbundet 2018-06-13 08:18:17 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

13 juni 2018

Sane - Förbundet Autoimmuna Encefaliter med Psykiatrisk Presentation

Sane är en ideell förening för föräldrar till barn med autoimmuna neuropsykiatriska tillstånd, personer som själva har sådana tillstånd och professionella.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Sane - Förbundet Autoimmuna Encefaliter med Psykiatrisk Presentation
Sane - Förbundet Autoimmuna Encefaliter med Psykiatrisk Presentation 2018-06-13 08:12:49 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

13 juni 2018

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och unga med rörelsehinder och deras föräldrar och syskon.

Anhöriga och närstående, Barn
Läs mer >> om Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 2018-06-13 08:08:56 Anhöriga och närstående, Barn

12 juni 2018

Riksförbundet för ME-patienter

Riksföreningen för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som organiserar patienter med ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom).

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet för ME-patienter
Riksförbundet för ME-patienter 2018-06-12 16:23:35 Anhöriga och närstående, Vuxna

12 juni 2018

RG Aktiv Rehabilitering

RG Aktiv Rehabilitering har som vision att personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar ska ha ett rikt och inspirerande liv.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om RG Aktiv Rehabilitering
RG Aktiv Rehabilitering 2018-06-12 16:13:55 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

12 juni 2018

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet verkar för att sprida information om reumatiska sjukdomar och stödja personer med reumatiska problem.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet 2018-06-12 16:09:26 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

12 juni 2018

Prader-Willi Föreningen i Sverige

Prader - Willi Föreningen i Sverige (PWS) är för personer med Prader Willis syndrom, deras familjer och anhöriga, samt personal på boenden, skola, förskolor och olika vårdinrättningar.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Prader-Willi Föreningen i Sverige
Prader-Willi Föreningen i Sverige 2018-06-12 16:03:11 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

12 juni 2018

Personskadeförbundet RTP

Personskadeförbundet RTP ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik- olycksfalls eller polioskada samt deras närstående.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Personskadeförbundet RTP
Personskadeförbundet RTP 2018-06-12 15:15:40 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

12 juni 2018

Parkinsonförbundet

Parkinsonförbundet arbetar för personer som har Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Parkinsonförbundet
Parkinsonförbundet 2018-06-12 15:11:03 Anhöriga och närstående, Vuxna

12 juni 2018

Organiserade Aspergare

Organiserade Aspergare (OA) är en förening bildad av och för aspergare och andra högfungerande autister, som har, eller anser sig sannolikt kunna få, diagnos inom autismspektrumet, i första hand Aspergers syndrom, Högfungerande Autism (HFA) och Atypisk autism (PDD-NOS på engelska).

Vuxna
Läs mer >> om Organiserade Aspergare
Organiserade Aspergare 2018-06-12 14:43:33 Vuxna

12 juni 2018

Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som vill stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), hoarding (tvångsmässigt samlande) och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Svenska OCD-förbundet
Svenska OCD-förbundet 2018-06-12 14:35:32 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

12 juni 2018

Nätverket för spinal muskelatrofi

Nätverket för spinal muskelatrofi (NSMA) är en patientförening med syfte att föra samman människor som lever och arbetar med diagnosen spinal muskelatrofi (SMA) för utbyte, stöd och information.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Nätverket för spinal muskelatrofi
Nätverket för spinal muskelatrofi 2018-06-12 14:30:32 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

8 juni 2018

Neuro

Neuro arbetar för ett samhälle där personer med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Förbundet ger stöd till medlemmarna, bidrar till forskning och bildar opinion.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Neuro
Neuro 2018-06-08 10:24:54 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

8 juni 2018

Mind

​Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Mind
Mind 2018-06-08 09:51:04 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

8 juni 2018

Mag- och tarmförbundet

Mag- och tarmförbundet är för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Mag- och tarmförbundet
Mag- och tarmförbundet 2018-06-08 09:47:15 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

8 juni 2018

Intressegruppen för assistansberättigade

Intressegruppen för assistansberättigade (IfA) är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden och arbetar med rättigheterna kring den personliga assistansen genom påverkansarbete, medlemsstöd, utbildningar och kompetensutveckling.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Intressegruppen för assistansberättigade
Intressegruppen för assistansberättigade 2018-06-08 09:31:43 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

8 juni 2018

ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en organisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de har stomi/reservoaropererade eller inte samt närstående och övriga intresserade.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet
ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet 2018-06-08 09:07:47 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

5 juni 2018

Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är för personer med med hörselnedsättning eller dövhet, tinnitus, ljudöverkänslighet eller Menières sjukdom och deras anhöriga.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Hörselskadades Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund 2018-06-05 11:09:09 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

5 juni 2018

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetar för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 2018-06-05 10:57:37 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) arbetar på olika sätt med att stödja familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter och sprider information om hur man kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter.

Anhöriga och närstående, Barn
Läs mer >> om Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn 2018-06-04 16:14:47 Anhöriga och närstående, Barn

4 juni 2018

Föreningen 22q11

Föreningen 22q11 sprider information och kunskap om syndromet 22q11.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Föreningen 22q11
Föreningen 22q11 2018-06-04 15:45:35 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

4 juni 2018

Föreningen för de Neurosedynskadade

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) är en organisation för personer som har fått skador på grund av moderns intag av läkemedlet Neurosedyn samt andra personer med omfattande medfödda eller förvärvade extremitetsskador.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Föreningen för de Neurosedynskadade
Föreningen för de Neurosedynskadade 2018-06-04 15:30:00 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

Föreningen JAG

Föreningen JAG jobbar med politisk påverkan för att i första hand försvara assistansreformen och rätten till assistans för de som har de största funktionsnedsättningarna.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Föreningen JAG
Föreningen JAG 2018-06-04 15:26:23 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer (FHDBF) är öppen för hörselskadade och döva i alla åldrar samt deras familjer och vänner.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer
Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer 2018-06-04 15:23:11 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

4 juni 2018

Förbundet Sveriges Dövblinda

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) arbetar för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Förbundet Sveriges Dövblinda
Förbundet Sveriges Dövblinda 2018-06-04 15:12:27 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

4 juni 2018

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation som består 41 medlemsförbund. Deras uppdrag är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst mot regering, riksdag och myndigheter.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige 2018-06-04 15:02:20 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

Riksförbundet FUB – för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

FUB sprider information om intellektuell funktionsnedsättning och arbetar för att alla med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet FUB – för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Riksförbundet FUB – för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 2018-06-04 14:59:00 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

4 juni 2018

Fragile-X-föreningen

Föreningen ger kunskap om Fragile-X, stödjer forskning inom område och bevakar medlemmarnas gemensamma intressen i samhället.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Fragile-X-föreningen
Fragile-X-föreningen 2018-06-04 14:53:24 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

Forum - Kvinnor och Funktionshinder

Forum - Kvinnor och Funktionshinder (FQ) arbetar för att motverka alla former av diskriminering och hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

Vuxna
Läs mer >> om Forum - Kvinnor och Funktionshinder
Forum - Kvinnor och Funktionshinder 2018-06-04 14:49:41 Vuxna

4 juni 2018

Fibromyalgiförbundet

Fibromyalgiförbundet vill öka förståelsen för fibromyalgi och hoppas på det sättet hjälpa och stödja personer som drabbats av sjukdomen.

Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Fibromyalgiförbundet
Fibromyalgiförbundet 2018-06-04 14:32:42 Anhöriga och närstående, Vuxna

4 juni 2018

Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundet driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Epilepsiförbundet 2018-06-04 14:27:22 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

Sveriges Dövas Riksförbund

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) tillvaratar dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Dövas Riksförbund 2018-06-04 14:13:34 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

4 juni 2018

Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och språkstörda Barn

Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB) är för döva, hörselskadade, språkstörda barn och deras familjer.

Anhöriga och närstående, Barn
Läs mer >> om Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och språkstörda Barn
Riksförbundet för Döva, Hörselskadade och språkstörda Barn 2018-06-04 14:09:54 Anhöriga och närstående, Barn

4 juni 2018

Dyslexiförbundet FMLS

Dyslexiförbundet vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, samt till anhöriga och andra intresserade.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Dyslexiförbundet FMLS
Dyslexiförbundet FMLS 2018-06-04 10:56:00 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

Unga rörelsehindrade

Unga rörelsehindrade är en underavdelning inom DHR. Unga rörelsehindrade vill påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga.

Barn, Vuxna
Läs mer >> om Unga rörelsehindrade
Unga rörelsehindrade 2018-06-04 10:48:53 Barn, Vuxna

4 juni 2018

Föreningen för kortvuxna

Föreningen För Kortvuxna (FKV) är en rikstäckande förening, som är en underavdelning inom DHR. Kortvuxna och föräldrar till kortvuxna barn får stöd och gemenskap.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Föreningen för kortvuxna
Föreningen för kortvuxna 2018-06-04 10:40:33 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 2018-06-04 10:32:12 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) ger stöd och information till personer med cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi samt till deras anhöriga.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet Cystisk Fibros 2018-06-04 10:05:05 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

Svenska Celiakiförbundet

Svenska Celiakiförbundet företräder de som inte tål gluten, laktos, mjölkprotein eller soja.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Svenska Celiakiförbundet
Svenska Celiakiförbundet 2018-06-04 10:00:00 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) är en rikstäckande organisation för personer med hemofili, von Willebrands sjukdom, kronisk ITP och närbesläktade blödningsrubbningar samt anhöriga och medicinsk personal.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Blödarsjuka i Sverige 2018-06-04 09:48:25 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

4 juni 2018

Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans vänder sig till personer som har upplevt depression, bipolär sjukdom, utmattningsdepression ("utbrändhet") eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression) och deras närstående.

Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet Balans
Riksförbundet Balans 2018-06-04 09:44:36 Barn, Anhöriga och närstående, Vuxna

29 maj 2018

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund (AHR) stödjer anhöriga och anhörigvårdare.

Anhöriga och närstående
Läs mer >> om Anhörigas Riksförbund
Anhörigas Riksförbund 2018-05-29 13:53:44 Anhöriga och närstående

29 maj 2018

AMC-föreningen i Sverige

Intresseförening för unga och vuxna med AMC (Artrogryposis Multiplex Congenita) samt anhöriga och andra med intresse för diagnosen.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om AMC-föreningen i Sverige
AMC-föreningen i Sverige 2018-05-29 13:48:12 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

29 maj 2018

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom samt anhöriga och yrkesverksamma.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention 2018-05-29 12:53:26 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

29 maj 2018

Afasiförbundet

Afasiförbundet är en organisation för barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Afasiförbundet
Afasiförbundet 2018-05-29 12:53:09 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna

29 maj 2018

Autism Sverige

Autism Sverige arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna
Läs mer >> om Autism Sverige
Autism Sverige 2018-05-29 12:49:56 Anhöriga och närstående, Barn, Vuxna