Synnedsättning

Här finns fonder, stiftelser och stipendier för dig med synnedsättning.Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade

Kronprinsessan Margaretas arbetsnämnd för synskadade (KMA) delar ut bidrag till personer med synskador.

Ansökningsdatum: Hela året
stiftelsenkma.com >

Synskadades stiftelse

Fonden delar ut bidrag till personer med synskador.

Ansökningsdatum: Hela året.
                                    Utbildningsstipendium 30 april
synskadadesstiftelse.se >

Synskadades stiftelse (upp till 30 år)

Bidrag till enskilda personer med synskada kan beviljas till exempel för studier över gymnasienivå i Sverige och utomlands, inköp av tandemcykel, musikinstrument till skolelever, lek- och träningsredskap, avgifter för musiklektioner, ridlektioner, avgifter för kostnader för ledsagare vid lägervistelse och idrottstävlingar.

Ansökningsdatum: Utbildningsstipendium söker du senast 30 april våren innan läsåret som du söker för börjar. Övriga ansökningar kan skickas in löpande under året.
Synskadade upp till 30 år - synskadadesstiftelse.se >

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering (SVCR) ger bidrag ‚Äčtill personer som har omfattande funktionshinder till följd av rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada.

Ansökningsdatum: Senast den 1 mars
svcr.se >

Manillaskolans samstiftelser

Manillaskolans samstiftelser stödjer nuvarande och före detta elever.

Ansökningstid: 10 mars, 10 maj, 10 september och 10 november.
Manillaskolans samstiftelser - spsm.se >

Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotland (upp till 20)

Fonden delar ut bidrag för att främja vård av behövande blinda och synsvaga, samt främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar upp till 20 år.

Ansökningsdatum: 15 april och 15 december
synstiftelseabi.org >

Stiftelsen Nils Ohlssons minne (14-28 år)

Stiftelsen ger bidrag till barn och ungdomar som är 14-28 år och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi. Sökt bidrag ska främja utbildning och sökande ska vara bosatt i Sverige.

Ansökningsdatum: 1 september - 15 oktober
nilsohlsson.nu >

Inez Lundblads fond

Inez Lundblads fond ger bidrag till idrottare med funktionsnedsättning, med tonvikt på personer med synnedsättning.

Ansökningsdatum: 31 december
Inez Lundblads fond - parasport.se >

Senast ändrad: 2019-10-29

Informationsansvarig: Pia Jakobsson