Neurologiska sjukdomar och rörelsenedsättning

Här finns fonder, stiftelser och stipendier för dig med neurologiska sjukdomar och rörelsenedsättning. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Änggårdsstiftelsen

Fonden ger bidrag till personer med rörelsehinder som bor i Västra Götalands-, Hallands-, Jönköpings- och Värmlands län.

Ansökningsdatum: Hela året
anggardsstiftelsen.se >

Rosenbäcksstiftelsen

Rosenbäcksstiftelsen delar ut bidrag till personer med neurologiskt eller ortopediskt rörelsehinder och bor i Jämtlands-, Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Gävleborgs- eller Dalarnas län.

Ansökningsdatum: Ansökningar behandlas fyra gånger per år, i mars, i juni, i september och i december.
rosenbacksstiftelsen.se >

Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares (0-25 år)

Stiftelsen lämnar bidrag till barn och ungdomar i första hand med diagnosen cerebral pares. Bidrag ges till exempel rekreation, fritidsaktiviteter och hjälpmedel som inte bekostas av stat, landsting eller kommun.

Ansökningsdatum: Senast den 1 mars
Stiftelsen för barn och unga med cerebral pares - rbu.se >

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering (SVCR) ger bidrag ​till personer som har omfattande funktionshinder till följd av rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada.

Ansökningsdatum: Senast den 1 mars
svcr.se >

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse (upp till 25 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med neurologiska funktionsnedsättningar, i första hand barn och ungdomar med CP-skador.

Ansökningsdatum: 31 mars och 15 oktober
carlssonsstiftelse.se >

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Fonden ger bidrag till personer som har varaktig fysisk rörelsenedsättning som inte beror på normalt åldrande. Barn och ungdomar har företräde.

Ansökningsdatum: Senast den 31 mars​
norrbacka-eugenia.se >

Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne

Fonden ger bidrag till rörelsehindrade personer i Skåne. Barn och ungdomar har företräde.

Ansökningsdatum: 31 mars och 30 september
stiftbistandskane.se >

Bidragsstiftelsen DHR

Stiftelsen ger ekonomiska bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga. Det kan vara till exempel utbildning, resa eller hjälpmedel som samhället inte står för.

Ansökningsdatum: För boende i hela landet (förutom i Göteborgs eller Kronobergs län) är ansökningstiden 1 maj – 1 september.

Är du boende i Göteborgs eller Kronobergs län kan du söka året om.
bidragsstiftelsen.se >​

Ebbe och Ingrid Johannessons minnesfond (barn)

Fonden delar ut bidrag till barn med neurologiskt handikapp. Bidragen ska användas till att öka livskvalitet och livsglädje i form av utflykter.

Ansökningsdatum: 1 april
Ebbe och Ingrid Johannessons minnesfond - rbu.se >

RBU:s medlemsfond (upp till 25 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som är medlemmar i RBU.

Ansökningsdatum: Senast 1 april
RBU:s medlemsfond - rbu.se >

Trafikskadefonden

Trafikskadefonden ger bidrag till personer som har en funktionsnedsättning till följd av trafikskada. För att söka medel ur fonden krävs medlemskap i Personskadeförbundet RTP sedan minst två år tillbaka och att skadan ska vara registrerad i Personskadeförbundet RTPs medlemsregister.

Ansökningsdatum: Senast den 15 september
Ansökan om bidrag från Trafikskadefonden 2016 - rtp.se (pdf) >

Anna-Stina och John Mattsons minnesstiftelse för sonen Johan (upp till 25 år)

Stiftelsen delar ut bidrag till personer som blivit skadade genom trafikolycka och fått skador på centrala nervsystemet (hjärn- och ryggmärgsskador). Anhöriga som hjälper den skadade kan också söka bidrag.

Ansökningsdatum: Senast den 15 december
mattsonsstiftelse.se >

Göran Tidfälts fond

Stiftelsen ger bidrag till personer som skadats i en trafikolycka och fått en betydande funktionsnedsättning.

Ansökningsdatum: Senast den 31 december
Ansökan om bidrag från Göran Tidfälts fond - rtp.se (pdf) >

Senast ändrad: 2019-11-26

Informationsansvarig: Pia Jakobsson