Hörselnedsättning och dövhet

Här finns fonder, stiftelser och  stipendier för dig med hörselnedsättning och dövhet. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering

Stiftelsen svenska kommittén för rehabilitering (SVCR) ger bidrag ‚Äčtill personer som har omfattande funktionshinder till följd av rörelsehinder, dövhet, syn- eller hörselskada.

Ansökningsdatum: Senast den 1 mars
svcr.se >

Hörselskadades riksförbunds fonder

HRFs stiftelser delar ut stipendier till hörselskadade, döva och vuxendöva samt till föräldrar till hörselskadade och döva barn. I första hand ges bidrag till utlandsstudier, språkresor och till teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade och döva barn. Medlemskap i HRF i minst tolv månader före sista ansökningsdagen ger företräde.

Ansökningsdatum: 31 mars
Hörselskadades riksförbunds fonder - hrf.se >

Stiftelse för Gåvomedel

Stiftelsen ger till exempel ekonomiskt stöd till teckenspråkiga döva i Stockholmsområdet för personlig utveckling genom resor, läger, stipendier, kultur, kurser, konvalescens eller ekonomiska svårigheter.

Ansökningsdatum: sista ansökningsdag 31 mars och 31 oktober
Stiftelse för Gåvomedel – stockholmsdf.se >

Svenska kyrkans stiftelser och fonder

Stiftelserna riktar sig till bland annat funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

Ansökningsdatum: 15 juni -14 juli
ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder - svenskakyrkan.se >

Stiftelsen Nils Ohlssons minne (14-28 år)

Stiftelsen ger bidrag till barn och ungdomar som är 14-28 år och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi. Sökt bidrag ska främja utbildning och sökande ska vara bosatt i Sverige.

Ansökningsdatum: 1 september - 15 oktober
nilsohlsson.nu >

Stiftelsen tysta skolan

Fonden delar ut bidrag till personer som har hörselskador eller är döva.

Ansökningsdatum: från den 1 september till 28 februari
tystaskolan.se >

Senast ändrad: 2019-10-29

Informationsansvarig: Pia Jakobsson