Vissa diagnoser

Här finns fonder, stiftelser och stipendier för dig med funktionsnedsättning. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Erica Lederhausens Minnesstiftelse

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till rekreationsresor för personer med cystisk fibros.

Ansökningsdatum: Hela året
lederhausen.se >

Filip Sällskapet

Filip Sällskapet ge stipendier till unga personer med diabetes 1 som har ett medicinskt och ekonomiskt behov av att utbilda sin hund till diabeteshund.

Ansökningsdatum: Hela året
filipsallskapet.se >

Familjen Alvar Brodins minnesfond

Fonden delar ut bidrag till sina medlemmar, med ändamål att stödja personer med cystisk fibros och deras familjer. Bidrag ges till angelägenheter som inte fås via stat, landsting eller kommun.

Ansökningsdatum: Hela året
Familjen Alvar Brodins minnesfond - rfcf.myclub.se >

Stiftelsen Sävstaholm

Fonden ger bidrag till enskilda personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ansökningsdatum: Hela året
stiftelsensavstaholm.se >

Willefondens guldkant (barn och ungdomar)

Willefondens guldkant delar ut bidrag till barn och ungdomar som har en odiagnostiserad hjärnsjukdom.

Ansökningsdatum: Hela året
willefonden.se >

Ulrika Eklunds Stiftelse

Ulrika Eklunds Stiftelse ger bidrag till personer som lider av MS eller diabetes och som är i behov av ekonomiskt stöd.

Ansökningsdatum: före den 1 april eller 1 oktober
swrdeklund-r5a.se >

Astma- och allergiförbundets barnallergifond (upp till 18 år)

Fonden delar ut bidrag till barn med svår astma och allergi. För att söka medel ur fonden krävs medlemskap i Astma- och allergiförbundet sedan minst tolv månader.

Ansökningsdatum: 1 april och 1 november
Barnallergifonden - astmaoallergiforbundet.se >

Stiftelsen Nils Ohlssons minne (14-28 år)

Stiftelsen ger bidrag till barn och ungdomar som är 14-28 år och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi. Sökt bidrag ska främja utbildning och sökande ska vara bosatt i Sverige.

Ansökningsdatum: 1 september - 15 oktober
nilsohlsson.nu >

Senast ändrad: 2019-10-29

Informationsansvarig: Pia Jakobsson