Fonder stiftelser och stipendier för föreningar och organisationer

Här finns fonder, stiftelser och stipendier för föreningar och organisationer. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Under varje fond, stiftelse och stipendium finns en länk till deras webbplats. Där kan du läsa mer om deras villkor.

Arvsfonden

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.
arvsfonden.se >

Kronprinsessan Victorias fond och Radiohjälpsfonden

Ideella medlemsföreningar kan ansöka om bidrag till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Ansökan gälla medhjälpare kostnader vid fritidsaktiviteter.

Ansökningsdatum: 1 mars och 1 september
Victorias fond och Radiohjälpsfonden - radiohjalpen.se >

Kerstin och Börje Hedenblads Stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till organisationer och föreningar som ger vård och hjälp till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Även undervisning och forskning inom dessa områden kan stödjas.

Ansökningsdatum: till den 31 mars
hedenbladstiftelse.webnode.se >

Kungaparets Bröllopsfond

Fonden stödjer utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder.

Ansökningsdatum: senast 1 april
Kungaparets Bröllopsfond - kungahuset.se >

Lindhés advokatbyrå

Lindhés Advokatbyrå förvaltar åtta stiftelser som ger bidrag till omvårdnad och uppfostran av barn, undervisning, utbildning och för vård av behövande äldre, sjuka eller handikappade.

Ansökningsdatum: 1 januari - 31 mars
Stiftelseförvaltning - lindhes.se >

Linnea & Josef Carlssons Stiftelse

Linnea & Josef Carlssons Stiftelsen lämnar bidrag till organisationer och ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stödja handikappade barn och ungdomars. Bidrag ges i första hand till specifika ändamål såsom läger, resor, föräldrautbildning och dylikt.

Ansökningsdatum: senast 15 oktober
Organisationer och ideella föreningar - carlssonsstiftelse.se >

Synskadades Stiftelse

Synskadades Stiftelsen kan ge bidrag till organisationer som utför verksamhet för synskadade inom områden som rehabilitering, rekreation, ledarhundsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, utbildning eller liknande.

Ansökningsdatum: Hela året
synskadadesstiftelse.se >

Åhlén-stiftelsen 

Stiftelsen ger bidrag till föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdoms- vård och fostran och verksamhet för behövande, ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade. I första hand för insatser för hemlösa, men även för andra socialt utsatta grupper.

Ansökningsdatum: 1 december – 31 januari enbart för kostnader för barn- ungdomsläger sommar och höst. 1 juli- 15 september alla övriga ansökningar samt kostnader för vinter och vår läger.
ahlenstiftelsen.se >

Senast ändrad 2021-01-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson