Alla funktionsnedsättningar

Här finns fonder, stiftelser och stipendier för dig oavsett vilken funktionsnedsättning du har. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Föreningen för välgörenhetens ordnande

Föreningen för välgörenhetens ordnande (FVO) ger bidrag till i första hand ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer som bor i Stockholms län. Bidrag kan också ges till enskilda personer och sökande med första- eller andrahandsbostad.

Ansökningsdatum: Hela året
foreningenfvo.se >

Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Giving People levererar akut hjälp i form av mat och andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige med hjälp av givare i organisationens nätverk.

Ansökningsdatum: Hela året
givingpeople.se >

Gåvan Sverige

Gåvan Sverige är en opolitisk, religion fri ideell förening för personer som är ekonomisk kris och är Svensk medborgare.

De ger bidrag till:

  • Datorgåvan
  • Sommargåvan
  • Julgåvan
  • Fattigpensionär

Ansökningsdatum: Hela året
gavansverige.se >

Karin Karlssons stiftelse (upp till 23 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som bor inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde.

Ansökningsdatum: Hela året
karinkarlssonstiftelse.se >

Lions

Lions​ bedriver bland annat hjälpverksamhet bland sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Vänd dig till den lokala klubb som finns i ditt närområde. Lättaste sättet att hitta en lokal klubb är att gå in på Lions webbsida och klicka på våra klubbar.

Ansökningsdatum: Ansökning sker i de lokala klubbarna med olika tidpunkter och ansökningsregler.
lions.se >

Majblomman (upp till 18 år)

Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till barn.

Ansökningsdatum: Hela året
Ekonomiskt stöd - majblomman.se >

Stiftelsen Signe och Ruben samt Irene och Thomas Mornes fond

Avkastningen skall användas för ekonomiskt stöd till barn som har någon form av handikapp, såsom fysiskt, psykiskt eller annat mentalt handikapp och vars föräldrar ej har ekonomiska resurser eller där samhällets institutioner ej kan medverka i erforderlig grad.

Ansökningsdatum: Hela året.
Stiftelsen Signe och Ruben samt Irene och Thomas Mornes fond - lansstyrelsen.se >

Stipendium – Valjevikens folkhögskola

Två RBU-medlemmar per läsår får genom Valjevikens stipendium möjlighet att läsa vid Valjevikens folkhögskola. Stipendiet avser skolans treåriga kurser.
Stipendium – Valjevikens folkhögskola - rbu.se >

Allmänna BB:s minnesfond​ (upp till 18 år)

Allmänna BB:s minnesfond delar ut bidrag till föräldrar, förälder eller annan person som behöver ekonomiskt stöd vid vård av barn, dels av mödrar med funktionsnedsättning. Barnet, vars ålder ej bör överstiga 18 år, ska bo hos sina föräldrar/sin förälder. Sökande ska vara bosatt i Stockholms län.

Ansökningsdatum: 1 januari - 31 mars
allmannabb.com >

Lindhés advokatbyrå

Lindhés Advokatbyrå förvaltar åtta stiftelser som ger bidrag till omvårdnad och uppfostran av barn, undervisning, utbildning och för vård av behövande äldre, sjuka eller handikappade.

Ansökningsdatum: 1 januari - 31 mars
Stiftelseförvaltning - lindhes.se >

Lotten och Elisabeth Norlunds Stiftelse

Stiftelsen dela ut bidrag till ensamstående äldre personer (över 60 år) som lever under svåra ekonomiska omständigheter, dels behövande ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller barn under utbildning fram till dess att de har slutar gymnasieskolan. Bosatta i Stockholm eller närliggande kommuner.

Ansökningsdatum: 1 januari – 28 februari eller 1 augusti – 30 september.
lottennorlundsstiftelse.se >

Treklöverstiftelsen (upp till 18 år)

Fonden delar ut bidrag till behövande barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Ansökningsdatum: 1 januari - 15 mars
Scouterna Treklöversstiftelsen - scoutservice.se (pdf ) >

Pro Patria (upp till 18 år)

Pro Patria delar ut ekonomiskt stöd till barn och ungdomar upp till 18 år.

Ansökningsdatum: 1 februari - 15 oktober
propatria.se >

Stiftelsen Alexander Dicksons Donationsfond

Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer som är ekonomiskt behövande samt till barn med funktionshinder som bor i Göteborg och dess kranskommuner Kungsbacka, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Ale, Kungälv och Öckerö.

Ansökningsdatum: Stiftelsen har två ansökningsperioder februari och oktober.
alexdicksonstiftelsen.se >

Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond (upp till 30 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar.

Ansökningsdatum: Senast den 15 februari
sunnerdahls-handikappfond.se >

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till behövande åldersstigna, sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands, Hallands eller f.d. Kristianstads län.

Ansökningsdatum: 28 februari.
Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse – stiftelseansokan.se >

Föreningen barn och hem i Stockholm (upp till 21 år)

Föreningen barn och hem i Stockholm ger bidrag till ensamstående föräldrar som är bosatta i Stockholms län och har minst ett hemmavarande barn under 21 år.

Ansökningsdatum: Ansökningarna behandlas fyra gånger om året: 1 mars, 1 maj, 15 september och 15 november.
foreningenbhs.se >

Gålöstiftelsen (barn och ungdomar)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är folkbokförda i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner).

Ansökningsdatum: 1 mars - 1 april och 1 september - 1 oktober
galostiftelsen.se >

Stiftelsen Alma Detthows hjälpfond

Fonden delar ut bidrag till ensamstående kvinnor.

Ansökningsdatum: 1 mars - 15 april och 1 oktober - 15 november​
detthowsfond.se >

Stiftelsen Petter Silfverskiölds minnesfond (upp till 25 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar under 25 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som bor i Göteborg eller Bohuslän.

Ansökningsdatum: Senast den 10 mars
pettersilfverskioldsminnesfond.se >

Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys stiftelse

Fonden delar ut fyra individuella stipendier om 20 000 kronor vardera till två manliga och två kvinnliga idrottare inom en individuell idrott för personer med funktionsnedsättning.

Stipendiaterna ska företrädelsevis vara folkbokförda i landskapet Ångermanland respektive Stockholms län.

Ansökningsdatum: Senast den 15 mars
Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse - parasport.se >

Stiftelsen Henning och Greta Anderssons minne

Stiftelsen ger bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.

Ansökningsdatum: Senast den 31 mars
anderssonsminne.se >

Svenska kyrkans stiftelser och fonder

Stiftelserna riktar sig till bland annat funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

Ansökningsdatum: 15 juni -14 juli
ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder - svenskakyrkan.se >

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte stödja handikapp, idrott, kulturell eller konstnärlig verksamhet eller studier/utbildning och barn och ungdomsfostran.

Ansökningsdatum: 1 juli - 1 september
crafoord.se >

Byggmästare Axel Alms stiftelse

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande i Stockholm.

Ansökningsdatum: Mellan 1 september till och med 31 oktober.
Byggmästare Axel Alms stiftelse - swedbank.se (pdf) >

Vi bryr oss mera

Fonden delar ut bidrag för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

Ansökningsdatum: 9 september
vibryrossmera.se >

Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till vård och uppfostran av barn och hjälpverksamhet bland behövande.

Ansökningsdatum: 30 September
alexandraochbertilgyllingsstiftelse.se >

Aktivisfonden

Aktivisfonden ger bidrag till individer, familjer, events och föreningar som arbetar med eller för barn med särskilda behov.

Ansökningsdatum: 1 oktober - 30 november
aktivisfonden.se >

Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen delar ut bidrag till enskilda personer med funktionsnedsättning.

Ansökningsdatum: 1 oktober - 30 november
felixneubergh.se >

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses ger bidrag för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade.

Ansökningsdatum: 1 oktober till och med 31 januari
ahrenstiftelse.se >

Stiftelsen Josef Blomqvists minnesfond

Stiftelsens ger bidrag till behövande handikappade.

 Ansökningsdatum: 1 september – 31 oktober. 
Ansök om bidrag och stipendium - handelsbanken.se >

1878 års stiftelse

1878 års stiftelse delar ut bidrag till ensamstående kvinnor som är folkbokförd i Stockholms Stad och försörjer hemmavarande barn eller vårda eller ha vårdat förälder eller annan släkting och därmed inte kunnat förvärvsarbeta.

Ansökningsdatum: från och med 1 november.
1878.se >

Åke Westlanders minnesfond (10-17 år)

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är aktiva utövare av idrott eller vill utöva idrott. Barn och ungdomar som söker ska vara 10-17 år.

Ansökningsdatum: 31 december
Åke Westlanders minnesfond - parasport.se >

Senast ändrad: 2019-11-04

Informationsansvarig: Pia Jakobsson