Vi bryr oss mera

Fonden delar ut bidrag för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

Ansökningsdatum: 9 september
vibryrossmera.se >

Senast ändrad 2021-01-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson