Vi bryr oss mera

Fonden delar ut bidrag för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

Ansökningsdatum: 1 januari till den 31 mars
vibryrossmera.se >

Senast ändrad 2022-09-23

Informationsansvarig: Pia Jakobsson