Synskadades stiftelse

Bidrag till enskilda personer med synskada upp till 30 år kan beviljas till exempel för studier över gymnasienivå i Sverige och utomlands, inköp av tandemcykel, musikinstrument till skolelever, lek- och träningsredskap, avgifter för musiklektioner, ridlektioner, avgifter för kostnader för ledsagare vid lägervistelse och idrottstävlingar.

Ansökningsdatum: Utbildningsstipendium söker du senast 30 april våren innan läsåret som du söker för börjar.

Övriga ansökningar kan skickas in löpande under året.
Synskadade upp till 30 år - synskadadesstiftelse.se >

Senast ändrad 2020-12-29

Informationsansvarig: Pia Jakobsson